Opal

Minerał, odmiana —> chalcedonu, bezbarwnylub białawy, czasem żółtawy, brunatny, zielonawylub niebieskawy, o połysku szklistym; twardość wskali Mohsa 5,5-6,5.

Niektóre odmiany o. szlachetnychcharakteryzują się barwnymi błyskami, tzw.grą barw, i różnymi odcieniami: h i a l i t - bezbarwny,przejrzysty, o...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

Około 14% produkowanej obecnie na świecie energii pochodzi z drewna opałowego, które jest podstawowym paliwem dla około 2 miliardów ludzi zamieszkujących kraje Trzeciego Świata. Konieczność pozyskiwania tak dużej jego ilości stała się przyczyną wycięcia całych połaci lasów. Wprawdzie, w odróżnieniu...