Opactwo

Czytaj Dalej

Opactwo cystersów w Oliwie

z główną bramą opactwa, i tzw. opactwa znajduje się Alpinarium założone w 1910, a za nim XVIII-wieczna oranżeria, obecnie cieplarnia z egzotycznymi roślinami. opactwa, z Domem Bramnym.

Opactwo Cystersów w Lubiążu

największy, trwający ponad sto lat, okres świetno­ści lubiąskiego opactwa.   W czasie kampanii Napoleona budynek opactwa wykorzystywany był jako szpi­tal.

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo było przez wieki znaczącym ośrodkiem życia duchowego i kulturalnego, od początku słynącym z zasobnej biblioteki. Wielokrotnie niszczone i odbudo­wywane opactwo stanowi jedyną w swoim rodzaju mozaikę stylów.

Opactwo Benedyktynów w Krakowie

od centrum Krakowa, nad Wisłą na wapiennych skałach leży opactwo tynieckie, fundowane przez Bolesława Śmiałego w 1070.