OMNIA MEA MECUM PORTO

Łac. - wszystko co posiadam noszę z sobą. Powiedzenie często używane wtym sensie, że wszystko co najcenniejsze znajduje się w samym człowieku,że to on dysponuje największymi możliwościami urzeczywistnienia swych marzeń.