Ołtarz

Ołtarz

Czytaj Dalej

GANDAWSKI OŁTARZ, Ołtarz Baranka Mistycznego

(katedra św. Bawona, Gandawa), poliptyk o 24 kwaterach,malowany obustronnie 1420-32 farbami olejnymi przez braciH. i J. van —* Eycków; uważany za pierwsze w sztuce EuropyPn. monumentalne dzieło o niezwykle śmiałej i nowatorskiejkompozycji, a także za arcydzieło sztuki flamandzkiej (dziękiartyst...

Ołtarz

Ołtarz (ara, altare &voiaoir]Qiov) jest budową mającą kształt stołu i służącą do składania ofiar bóstwu. Jego podwyższenie symbolizuje wznoszenie darów do Najwyższego. Od najdawniejszych czasów wznoszono ołtarze z trwałego materiału, jakiego dostarczała natura; w lasach czy w górach gromadzono...

OŁTARZ

Z czes. oltar od łac. altare 'miejsce składania ofiar bogom'; zob. Ara Pacis Augustae; Tabernakulum. (Bój) za ołtarze i ogniska domowe, łac. pro aris et focis, z O naturze bogów, 3, 40, 94, Cicerona. Iść z kim, poprowadzić kogo, do ołtarza wziąć ślub (kościelny).

Kadzielnie mniejsze ołtarze...

Ołtarz Wita Stwosza

Najcenniejszym zabytkiem Kościoła Mariackiego jest trzyczęściowy ołtarz główny, tzw. tryptyk. Wykonany został on przez niemieckiego rzeźbiarza o nazwisku Veit Stoss, spolszczone Wit Stwosz pochodzącego z Norymbergii, który osiedlił się w Krakowie, zaś Polska stała się dla niego drugą ojczyzną...

Ołtarz

(z łac. “wywyższony”). Podwyższenie, na którym składana jest ofiara. Utożsamienie ołtarza ze stołem zostało zakwestionowane przez Piusa XII, który chciał przez to podkreślić ofiarną wartość Mszy św. (Mediator Dei, 62).

Od czasów Soboru Watykańskiego II (1962-1965) Msza św. była powszechnie...

Ołtarz

Podwyższone miejsce (altus) wewnątrz ośrodka kultu, które niemal we wszystkich religiach służy składaniu ofiar i innym czynnościom sakralnym.

Podwyższenie symbolizuje wzniesienie darów ofiarnych do bogów lub Boga; niekiedy ołtarz pojmowano także jako duchowy ośrodek świata. W chrześcijaństwie...

SPRAWA OŁTARZA BOGINI ZWYCIĘSTWA

Gracjan, który po śmierci Walentyniana jeszcze jako młodzieniaszek rządził Zachodem pod opieką swego stryja Walensa, starał się z początku kontynuować politykę równowagi i oficjalnej neutralności, jaką prowadził jego ojciec. Z czasem jednak zaczął się osobiście interesować zagadnieniami...

Ołtarz

Miejsce składania ofiar kultowych, znaneniemal we wszystkich rozwiniętych religiach. Pierwotnąformą o. były wzniesienia usypane z ziemi lub naturalne kamienie. W staroż. Egipcie o. wiązały sięz kultem zmarłych (płyty lub stoły przy grobach); wświątyniach ustawiano o. na dziedzińcach...