Oliver Leese

Oliver Leese

Czytaj Dalej

LEESE OLIVER (1897-1978) - generał

Brytyjski oficer, w 1940 r. był za­stępcą szefa sztabu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego walczące­go we Francji. W 1942 r. w Afryce Północnej dowodził XXX korpusem 8 armii w czasie (tzw. drugiej) bitwy pod el * Alamejn, a następnie w wal­kach na Sycylii i Półwyspie Apeniń­skim. W grudniu 1943 r...

Kim był Oliver Wendell Holmes?

W 1843 roku amerykański ginekolog Oliver Wendell Holmes (1809-1894) pisał o wyso­kiej liczbie zgonów wśród położnic; były one spowodowane gorączką połogową (zakażeniem połogowym).

OLIVER TWIST

Gdy pochodzenie chłopca wyjaśnia się wreszcie, zło zostaje ukarane, Oliver, wrócony na łono dobrotliwej, mieszczańskiej rodziny, staje się ilustracją tezy autora, że bieda rodzi zbrodnię i że człowiek jest z gruntu dobry, a jego natura nie ulega zepsuciu przez najokrutniejsze nawet doświadczenia.

CROMWELL OLIVER

Wedgwood, Oliver C, Lo 1939; L. van Ranke, Oliver C. Ashley, Oliver C. Hill, Oliver C. Woolrych, Oliver C, Lo 1964; Ch.

GOLDSMITH OLIVER

Jeffares, Oliver G. Kirk, Oliver G. Goldy, the Life and Times of Oliver G. Quintana, Oliver G. Hopkins, The True Genius of Oliver G.