Olejek eteryczny

Olejek eteryczny

Czytaj Dalej

Jak stosować olejki eteryczne?

Roślinne olejki eteryczne były stosowane do celów medycznych już 3500 lat przed Chrystusem przez starożytnych Egipcjan, a w późniejszych wiekach przez Greków i Rzymian. Gattefossé odruchowo zanurzył poparzoną rękę w naczyniu z czystym lawendowym olejkiem eterycznym.

Co to są olejki eteryczne?

Do roślin dostarczających inne olejki eteryczne należą pelargonie (olejek geraniowy), jaśmin i pączki kwiatowe goździkowca korzennego. Znane olejki eteryczne: olejek cytrynowy, olejek petit grain, olejek eukaliptusowy, kamfora.

Olejki eteryczne

W skaliprzemysłowej olejki eteryczne z roślin otrzymuje się przeważnie przez destylację z parą wodną lub użycie rozpuszczalników organicznych. Jednak w ziołolecznictwie przypisujesię duże znaczenie roślinom zawierającym olejki i nawet określa się najmniejszą dopuszczalnązawartość.

Jak otrzymujemy olejki eteryczne?

Niektóre kwiaty, jak róża i jaśmin, są niezwykle kruche, więc zawarte w nich olejki eteryczne zo­stałyby zniszczone podczas procesu destylacji. Kwiaty zanurza się w substancji rozpuszczającej olejki, na przykład w alkoholu; po pewnym czasie płatki więdną, gdyż olejki przenikają do alkoholu.

Jak kupować i przechowywać olejki eteryczne?

Kupując olejki eteryczne, sprawdźmy, czy są to naprawdę czyste naturalne olejki, czy tylko syntetyczne mieszanki (które często reklamuje się jako olejki do aromaterapii").

Co to jest olejek różany?

Jednym z najbardziej cenionych olejków eterycznych jest olejek różany otrzymywany w procesie destylacji z płatków kwia­tów róży damasceńskiej. Kolejne miejsca na liście producentów tego olejku zajmują Turcja i Iran.

Co to jest olejek cytrynowy?

Olejek cytrynowy, uzyskiwany ze skórek cy­tryny, jest używany głównie w przemyśle che­micznym i kosmetycznym, do aromatyzowania mydeł, szamponów, proszków i innych środków czyszczących.

Co to jest olejek eukaliptusowy?

Olejek eukaliptusowy, wytwarzany z liści drze­wa eukaliptusowego wykorzystywany jest głów­nie w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Olejek eukaliptusowy jest,składnikiem wielu płynów do płukania gardła, inhalatorów, pastylek przeciwkaszlowych i maści rozgrzewających.

Co to jest olejek terpentynowy?

Na bazie olejku terpentynowego wytwarzano niegdyś maści na zwichnięcia, maścią terpentynową nacie­rano także plecy i klatkę piersiową, aby złagodzić objawy przeziębienia.

Czym jest olejek jojoby?

Olejek jojoby pod względem chemicznym jest niemal iden­tyczny z półpłynną substancją woskową znajdującą się w przedniej części głowy kaszalota, olbrot lub spermacet, wykorzy­stywaną w przemyśle kosmetycznym.

OLEJKI LOTNE

OLEJKI LOTNE, o le jk i eteryczne — dośćzłożone, lotne substancje organiczne występującew różnych organach rośliny; zapach i skład chemicznyposzczególnych olejków są charakterystycznedla każdego gatunku rośliny, a nawetodmiany; olejki są wytwarzane przez komórkiprzystosowane do czynności wydzielania; gromadząsię przeważnie w wielokomórkowychwłoskach gruczołowych lub jednokomórkowychgruczołach, znajdujących ...