Olbrzym

Czytaj Dalej

Co to są Planety Olbrzymy?

Planety olbrzymy zwane również planeta­mi jowiszowymi to ciała niebieskie o bardzo du­żych masach i rozmiarach, ale małych gęstościach. Współczesna astronomia wie niemal tyle samo o odległych pla­netach olbrzymach, co o trzech mniejszych, bliż­szych Ziemi ciałach niebieskich.

OLBRZYMY

Powszechna niegdyś wiara w żyjące dawniej rasy olbrzymów a. Olbrzymów znajdujemy w wierzeniach staroindyjskich, w Biblii, w mit. Wyraz olbrzym, starop. Bitwa olbrzymów zob.

Co to są Czerwone Olbrzymy?

Takie twory nazwano „czerwonymi olbrzymami". Jądra „czerwonych olbrzymów" bezustannie zapadają się, a ich temperatura rośnie i potrafi przekroczyć 100 miliardów stopni Celsjusza.

EWOLUCJA GWIAZD - CZERWONY OLBRZYM

Natomiast promieniowanie wydostające się z jądra gwiazdy powoduje, że jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się i ochładzają – gwiazda wtenczas staje się czerwonym olbrzymem.

Trzpiennik olbrzym

Trzpiennik olbrzym należy do szkodników technicznych drewna.

Rośliny olbrzymy

Olbrzymie chwasty Największym „chwastem", na jaki można natrafić w naszej strefie klimatycznej, jest barszcz z rodzi­ny baldaszkowatych.

Olbrzymy morskich głębin

Olbrzymy z głębin Chociaż spośród wszystkich zwierząt mezozoiku największym zainteresowaniem cieszą się żyjące na pradawnych lądach dinozaury, nie znaczy to, że w morzach brak było wtedy dużych gadów.

Planetarny olbrzym

W niższych warstwach wodór na skutek olbrzymiego ciśnienia staje się półpłynny, a w końcu przyjmuje postać metaliczną.

Pływak olbrzym

Dytiscus latissimus L., rodzina Dytiscidae - pływakowate. Jest to największy pływak na świecie, osiągający długość 36—40 mm. Żyje w dużych stawach i innych wodach stojących. Samiec ma gładkie pokrywy, samica wyżłobione. Jest to gatunek eurosyberyjski.

Trzpiennik olbrzym

Urocerus (= Sirex) gigas (L.), rodzina Siricidae — trzpiennikowate. Długość samicy 24—44 mm, samca 12—32 mm. Żyje w lasach iglastych. Owady dorosłe występują od maja do sierpnia. Samice składają jaja w drewnie, najczęśdej drzew iglastych. Rozwój larw w drewnie trwa 2—3 lata. Ważny techniczny i...