Oksford

Oksford

Czytaj Dalej

Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste

Pod jego rządami kanclerskimi osiedlają sięw Oksfordzie franciszkanie i od tego czasu Oksford zwiąże się najściślej z tymzakonem, tak jak Paryż z dominikanami. Można więc mówić o środowiskuoksfordzkim i oksfordzkiej szkole franciszkańskiej.

Szkoła w Oksfordzie - Późniejsi mistrzowie oksfordzcy

Do grupy oksfordzkiej należy też Bartłomiej Anglik (Bartholomaeus Anglicus),franciszkanin działający w Oksfordzie, Paryżu i Magdeburgu. W Summie szczególnie widoczny jest wpływ Oksfordu w poglądach na świat nieorganicznyi przyrodę ożywioną.

Szkoła w Oksfordzie

Na Oksford działały głównie czteryprądy: Platon poprzez Chartres, przyrodoznawstwo wraz z filozofią przyrody zapośrednictwem Arabów, logika dzięki Abelardowi oraz teologia augustyńska. Tym tradycjom i n u r t om pozostanie Oksford wierny i to mu nada jegoswoiste duchowe oblicze.

Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Oksford

Oksford jest ośrodkiemwzmożonych studiów przyrodniczych w przeciwieństwie do Paryża, gdzie uprawiasię spekulatywną teologię i logikę. Mistrzowie oksfordzcy tego okresu to długa lista nazwisk, które czekająna opracowanie i do tej pory niewiele nam jeszcze mówią.

Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon

Z całej atmosfery środowiska oksfordzkiego, które było zespoleniem tylu różnorodnychelementów i prądów, wyłania się chluba Oksfordu w XIII w.

Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Twórca systemu

Ta naukatrwa dalej w szkole franciszkańskiej w Oksfordzie.

Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Świat

Boga rozumie Grosseteste głównie jako formę świata. Wyraźnie przypomina sięnam nie tylko problematyka, ale nawet terminologia Chartres, gdzie Boga określanojako forma omnium. Gdy w traktacie 0 jedynej formie wszechrzeczy Robertpyta, czy Bóg może być formą światła, odpowiada, że Bóg jest jedyną...

Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Metafizyka światła

Istotną część refleksji Roberta stanowi metafizyka światła. Podobnie jaki u wielu filozofów XII w., pod werbalną pokrywą arystotelizmu kryje się u Robertatreść zgoła odmienna. Dotyczy to zwłaszcza filozofii przyrody, materiai forma występują jako elementy ciał i nie mogą istnieć bez siebie, ale...

Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Niewiedza

Analizę jego poglądów należy rozpocząć od przedstawienia dążeń reformatorskich.Istnieją pewne podobieństwa między Opus maius a Instauratio magna Baconaz Verulamu. Obydwaj ukazują błędy ludzkie i ich przyczyny. Roger wyliczacztery przyczyny ludzkiej niewiedzy:

Pierwszą jest ślepa wiara w autorytet...

Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Scientia experimentalis

Istnieją dwie drogi dochodzenia do wiedzy, rozumowanie i doświadczenie.

Dwa są rodzaje poznania, przez rozumowanie i przez doświadczenie. Rozumowanieformułuje wnioski i zmusza do ich uznania, lecz nie upewnianas ani usuwa wątpliwości, co pozwoliłoby umysłowi spocząć w oglądzieprawdy, jeżeli nie...

Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Filozofia moralna

W przeciwieństwie do omówionych wyżej nauk (metafizyki, matematyki, optyki,nauk doświadczalnych) filozofia moralna (moralis swe civilis scientia) jest wiedząpraktyczną.Filozofia moralna obejmuje etykę i apologetykc. N i e jest ona fundamentem,ale ukoronowaniem innych nauk i w niej znajdują pełne...