WŁOSOWA OKRYWA

Futerkazawierające małą ilość włosów pokrywowychłatwiej ulegają spilśnianiu; im bardziej gęsta,puszysta i elastyczna jest okrywa włosowa,tym lepszą stanowi dla zwierząt ochronę przedzimnem i wilgocią i tym większą pczedstawiawartość z punktu widzenia futrzarskiego.

OKRYWA ŚNIEŻNA

Zbytgruba i długotrwała okrywa śnieżna wpływaujemnie, gdyż powoduje uduszenie się roślini przyczynia się do występowania na wiosnęchoroby, zwanej pleśnią śniegową, lub powodujewyprzenie, jeżeli śnieg spadł na niezamarzniętąglebę.