Okrucieństwo

Czytaj Dalej

Okrucieństwo Judith Shklar, Zwyczajne przywary

Marcin Blok Kraków 15.06.1007r. Okrucieństwo Już od najmłodszych lat nasi rodzice, dziadkowie mówią nam, co jest dobre a co złe, nasze otoczenie kształtuje naszą świadomość oraz system wartości. Jednak i co jest bardziej znaczące, bardzo różnimy się co do tego, którym cnotom i przywarom przyznajemy pierwsze miejsce w naszej moralności. Czy dziecko z patologicznej rodziny, którego ojciec jest złodziejem będzie rozumiało, że kradzież jest zła, że nie powinno ...

Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współczesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby „zwierciadłem” rzeczywistości. Wojny możemy podzielić na zaborcze i...

Antonin Artaud - Teatr okrucieństwa

Nie jestem z tych, co sądzą, że po to, aby zmienił się teatr, musi zmienić się cywili-zacja; ale wierzę,  że teatr, użyty w znaczeniu najwyższym i najtrudniejszym z możliwych, posiada moc wpływania na wygląd i kształtowanie się rzeczy; i że zbli-żenie, na scenie, dwu wyrazistych namiętności, dwu...

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

  Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj

na przykładach wybranych z literatury.

I. Literatura podmiotu:

Białoszewski Miron, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, Warszawa 1993

Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków 1992

Moczarski Kazimierz...

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II wojny światowej. Scharakteryzuj je na przykładach wybranych z literatury

Problem postawy człowieka wobec otaczającej go rzeczywistości nurtował od dawna pisarzy wielu epok literackich. Ukazywali oni swoich bohaterów zagubionych w świecie, poddawanych różnym próbom i presjom, poszukujących swego miejsca w społeczeństwie. Po zakończeniu II wojny światowej twórcy literatury polskiej i obcej stanęli przed trudnym zadaniem, jakim było ukazanie tragizmu wojny, pisanie o trudnych przeżyciach i doświadczeniach człowieka. W bogatej i różnorodnej ...

Postrzeganie okrucieństwa w eseju De Monteigna

Rozdział XI De Monteigna jest pisany jednolitym dla niego stylem wypowiedzi. Porusza tu sprawy go nurtujące i irytujace. Przedstawia nam swoje poglądy na rzeczy otaczające go i poruszające jego umysłem i duszą. Jak zwsze w swych pracach odwołuje się bezpiecznietylko i wylącznie do swego poglądu i zdania na określony temat. Co jest wygodnym środkiem przedstwiania własnych poglądów a jednocześnie najbardziej prawdziwym. Praca jest całkowicie szczera i otwarta,ukazująca nawet ...

Okrucieństwo Nerona

Pierwsze oficjalne wystąpienie władzy cesarskiej przeciw chrześcijanom, o których rzymski historyk Tacytmówi, że była ich ogromna liczbo w Rzymie, spowodował cesarz Neron (54-68), gdy pożar (16 VII64) zniszczył większą część stolicy. Krążyły bowiem wśród ludności uporczywe pogłoski, że...

OKRUCIEŃSTWA

Torturowanie jeńców, by wydobyć z nich zeznania, dobijanie rannych, kaleczenie wziętych do niewoli, by umierali powolną śmiercią w męczarniach - występowały praktycznie w każdej kampanii i we wszystkich armiach.

Po raz pierwszy na większą skalę zaobserwowano tego rodzaju zjawisko podczas kampanii...