Okręt podwodny

Okręt podwodny

Czytaj Dalej

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Posłużył jako wzór do zbudowania 4 okrętów podwodnych Typ XVI I A: U-7 92, U-793 oraz U-794, U-795, które wy­korzystano operacyjnie (wy­porność nawodna 240 t, wyporność podwodna 280 t, długość 34 m, szerokość 3,5 m, prędkość nawodna 28 węzłów, prędkość podwodna 25 węzłów, zasięg na po­wierzchni 1800 mil, zasięg w zanurzeniu 80 mil przy peł­nej prędkości, uzbrojenie 2 wyrzutnie torped kal.

X - miniaturowe okręty podwodne

ja­ko wzorzec do budowy 12 więk­szych jednostek XE (długość 16,2 m, wyporność podwodna 33,5 t) przeznaczonych do służby na Pacyfiku (zmiany polegały m.

PODWODNE OKRĘTY

Najgroźniejszym wrogiem okrętów podwodnych były samoloty. Dyspo­nowały one urządzeniami wykrywającymi wynurzone okręty podwodne lub nakierowywane były na nie przez odpowiednio wyposażone ' własne okręty (*radar, H/D).

WILK - okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE wyporność nawodna 980 t wyporność podwodna 1250 t długość 78,5 m szerokość 5,9 m prędkość nawodna 14,5 węzła prędkość podwodna 9,5 węzła 1 działo kał.

Bitwa Jutlandzka - Broń przeciw okrętom podwodnym

Pod koniec wojny wprowadzono do użytku szumonamierniki wykrywające zanurzo-ny okręt podwodny. W końcowym okresie wojny wprowadzono również bomby głębinowe umożliwiające atak na zanurzony okręt podwodny.

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty podwodne

800 ton), oraz podwodne krążowniki o wypor-ności ok. Prędkość okrętów podwodnych wynosiła około 17 węzłów na powierzchni i 11 węzłów w zanurzeniu.

SOKÓŁ - okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE wyporność nawodna 626 t wyporność podwodna 721 t długość 60 m szerokość 4,9 m prędkość nawodna 13 węzłów prędkość podwodna 9 węzłów 1 działo kal.

RYŚ - okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE wyporność nawodna 980 t wyporność podwodna 1250 t długość 78,5 m szerokość 5,9 m prędkość nawodna 14,5 węzła prędkość podwodna 9,5 węzła 1 działo kał.

JASTRZĄB - okręt podwodny

) wyporność nawodna 800 t wyporność podwodna 1062 t długość 66,8 m szerokość 6,2 m zanurzenie 6,2 m prędkość nawodna 14,5 węzła prędkość podwodna 11 węzłów 1 działo kal.

A - okręty podwodne

450 mm, zasięg pływania 350 (Mm)   DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (A) załoga 2 osoby wyporność podwodna 46 t silnik elektryczny o mocy 600 KM długość 23,9 m szerokość 1,9 m prędkość w zanurzeniu 19 węzłów prędkość na powierzchni 23 węzły zasięg w zanurzeniu 19-20 mil (przy prędkości 19 węzłów) zasięg na powierzchni 80 mil (przy prędkości 2 węzłów) uzbrojenie 2 wyrzutnie torped kal.

BIBER - miniaturowy okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE załoga 1 osoba wyporność podwodna 6,51 silnik benzynowy Opel-Blitz o mocy 32 KM oraz torpedowy silnik elektryczny o mocy 13 KM, długość 9 m prędkość w zanurzeniu 5,3 węzła prędkość na powierzchni 6,5 węzła zasięg w zanurzeniu 8,6 mili (przy prędkości 5 węzłów) zasięg na powierzchni 130 mil (przy prędkości 6 węzłów)  2 torpedy kal.

SEEHUND - miniaturowy okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE załoga   2 osoby wyporność podwodna14,7 l silnik dieslowski o mocy 60 KM silnik elektryczny AEG o mocy 25 KM długość  11,9 m średnica   1,7 m prędkość w zanurzeniu 6 węzłów prędkość na powierzchni 7,75 węzła zasięg w zanurzeniu 63 Mm (przy prędkości 3 węzłów) zasięg na powierzchni 300 Mm (przy prędkości 7 węzłów) 2 torpedy kal.

GRAPH - okręt podwodny

Odbył rejs patrolowy w pobliżu Norwegii, jednakże w obawie przed zatopieniem przez własne jednostki, które na widok sylwetki niemiec-kiego okrętu podwodnego mogły otworzyć ogień, został wycofany ze służby i zamieniony na okręt-cel.

ŻBIK - okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE wyporność nawodna 980 t wyporność podwodna 1250 t długość 78,5 m szerokość 5,9 m prędkość nawodna 14,5 węzła prędkość podwodna 9,5 węzła 1 działo kał.

Zanurzenie okrętów podwodnych

Wszystkie okręty podwodne zanurzają się w taki sam sposób. Atomowy okręt podwodny może całymi mie­siącami pływać w zanurzeniu, stąd niezbędne jest stworzenie załodze odpowiednich warunków byto­wych.

FLASHER - okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE wyporność nawodna  1525 t wyporność podwodna   2415 t długość 95 m szerokość 8,3 m prędkość nawodna 20,25 węzłów prędkość podwodna 10 węzłów 1 działo kal.

ORZEŁ - okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE wyporność nawodna 1100 t wyporność podwodna 1650 t długość 84 m szerokość 6,7 m prędkość nawodna 19 węzłów prędkość podwodna 9 węzłów 1 działo kal.

DZIK - okręt podwodny

Okręt podwodny przekazany Pol­skiej Marynarce Wojennej przez władze brytyjskie w październiku 1942 r. w zamian za zatopiony okręt podwodny *Jastrząb.

SĘP - okręt podwodny

  DANE TAKTYCZNO-TECHN1CZNE wyporność nawodna 1100 t wyporność podwodna 1650 t długość 84 m szerokość 6,7 m prędkość nawodna 19 węzłów prędkość podwodna 9 węzłów 1 działo kal.

MILCHKUH („mleczna krowa") - okręty podwodne

Niemieckie okręty podwodne typu XIV zaopatrujące w paliwo, amuni­cję i żywność *U-booty działające na Atlantyku.