Monografia okrętu wojennego - ORP Grom

Jest 28 maja 2000 roku. Morskie fale wokół fiordu Rombakken w pobliżu Narwiku pruje norweska jednostka "Styrbjorn". Na jej pokładzie znajduje się część delegacji polskiej przybyłej przed kilkoma godzinami z Warszawy. Dzisiaj obchodzona jest tu 60 rocznica bitwy, którą w maju 1940r. stoczyły z Niemcami...

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Niemcy, mimo postanowień traktatu wersalskiego zabraniającego im po­siadania i budowania okrętów podwodnych, już w 1922 r. przystą­pili do tworzenia zalążków broni podwodnej: np. w Holandii powstało biuro projektowe Ingenieurs-Kanto-or voor Scheepsbouw.

W paździer­niku 1933 r. utworzono ośrodek szkolenia...

BISMARCK - okręt

Niemiecki pancernik, zamówiony w 1935 r. w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t, a więc zgodną z postanowieniami międzynarodowych traktatów, któ­rych sygnatariuszem były Niemcy. W rzeczywistości wyporność okrę­tu przekroczyła 40 000 t. Zaletami nowego pancernika były duża...

A - okręty podwodne

Japońskie miniaturowe okręty podwodne typu A, zbudowane w 1934 r. w stoczni Kurę na podsta­wie projektu kpt. Kaneharu Kishi-moto. Dwa pierwsze okręty, ozna­czone Ha I i Ha 2, zwodowano w 1936 r. Jak wykazały próby, ich największą wadą był niewielki za­sięg wynoszący 80 mil na po­wierzchni przy...

PODWODNE OKRĘTY

Masowo użyte po raz pierwszy w czasie 1 wojny światowej przez Niemców, okazały się groźną bro­nią: U-booty zatopiły 5531 statków państw Ententy i neutralnych o łącz­nej pojemności 12 850 814 BRT.

Od 1939 do 1945 r. okręty podwodne państw „osi" zatopiły 2828 statków alianckich i państw neutralnych o...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty liniowe

Okręty liniowe to najpotężniejsze jednostki w okresie I WŚ. W owym czasie stanowiły one trzon każdej, liczącej się floty na świecie. W omawianej epoce okręty tej klasy można było podzielić na dwie mniejsze podklasy : drednoty i przeddrednoty. Te ostatnie to okręty bu-dowane w latach 1895-1906, które w...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Krążowniki

W 1914 roku niemal we wszystkich marynarkach wyróżniano trzy podstawowe klasy krążowników: krążowniki liniowe, krążowniki pancerne i krążowniki.

Krążowniki liniowe były jedną z najmłodszych klas okrętów, bo powstały dopiero w roku 1907 w wyniku przekształcania zwykłych krążowników w jednostki...

BIBER - miniaturowy okręt podwodny

Pierwszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, skonstruowany na początku 1944 r. przy wykorzysta­niu rozwiązań brytyjskiego lilipu­ciego okrętu Welman, zdobytego przez Niemców w Bergen. Plany, opracowane pod kierunkiem kpt. Hansa Bartelsa, przedstawiono 4 lutego 1944 r. dyrekcji stoczni Flenderwerke w Lubece...

WILK - okręt podwodny

Podwodny stawiacz min zwodowany 12 kwietnia 1929 r. w Chantiers Au-gustin Normand w Hawrze (Francja), rozpoczął służbę w Polskiej Marynar­ce Wojennej 31 października 1932 r. Okręt dowodzony przez kpt. Bogusła­wa Krawczyka 1 września 1939 r. za­jął pozycję w wyznaczonym sektorze Zatoki Gdańskiej między...

X - miniaturowe okręty podwodne

Brytyjskie miniaturowe okręty podwodne zaprojektowane przez kmdr. Cromwella H. Varleya w pry­watnej stoczni w pobliżu Southamp-ton. Jego plany, ulepszone przez adm. Maxa *Hortona i kmdr. God-freya Herberta (który projektował jednostki tego typu już w latach 1909-12), dały początek serii okrę­tów X...

Okręty pościgowe

Atomowe okręty podwodne są tak horrendalnie drogie, że tylko marynarki wojenne najbogatszych państw mogą sobie na nie pozwolić. Okręty te dzie­limy na dwa główne typy. Podwodni myśliwi, czyli okręty pościgowe oznaczane też angielskim kodem SSN, służą do tropienia i niszczenia jednostek...

GNEISENAU - okręt

Niemiecki pancernik, siostrzany okręt *Scharnkorsta, zbudowany 21 maja 1938 r. Na początku wojny działał na morzach Północnym i Norweskim, usiłując zwalczać bry­tyjską żeglugę, ale nie odniósł żad­nych sukcesów. W listopadzie 1939 r. pod dowództwem kpt. Ericha Fórstego wyruszył na pół­nocny Atlantyk...

SEEHUND - miniaturowy okręt podwodny

Najlepszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, okazał się gro­źnym przeciwnikiem alianckiej że­glugi. Pierwszą jednostkę zwodo­wano na początku września 1944 r. W tym samym miesiącu zbudowa­no jeszcze 3 jednostki, w paździer­niku - 35, listopadzie - 61, gru­dniu - 71. Do końca kwietnia 1945 r...

Bitwa Jutlandzka - Broń przeciw okrętom podwodnym

Jak już wspomniałem, przed torpedą nie było ucieczki. Za-częto więc opracowywać strategie walki z okrętami podwodnymi, któ-rych główną bronią były właśnie "śmiercionośne cygara". Głównym pro-blemem w walce z okrętem podwodnym jest jego wykrycie. W pierw-szym okresie wojny wykrywanie okrętów...

ADMIRAŁ GRAF SPEE - okręt

Niemiecki okręt, trzeci i ostatni z serii pancerników kieszonkowych. Zwodowany w 1934 r., w sierpniu 1939 r. wyszedł z Wilhelmshaven na południowy Atlantyk. Pod koniec września dowódca kmdr Hans Langsdorf, otrzymał rozkaz atako­wania nieprzyjacielskiej żeglugi. W ciągu dwóch miesięcy zatopił 9 stat­ków...

BURZA - okręt

Polski niszczyciel zamówiony w 1926 r. przez Kierownictwo Ma­rynarki Wojennej we francuskiej stoczni Chantiers Navals Francais w Blainville. Zwodowany w 1929 r., rozpoczął służbę w w 1932 r. Jego zadaniem miało być eskortowanie konwojów, zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych przeciw­nika, patrolowanie...

RYŚ - okręt podwodny

Polski okręt podwodny zwodowany 14 czerwca 1930 r. w stoczni Chan-tiers de la Loire w Nantes we Fran­cji, osiągnął gotowość bojową w sierpniu 1931 r. W chwili wybu­chu wojny, 1 września 1939 r. o godz. 6.00 skierował się (dowódca kmdr ppor. Aleksander Grochowski) do wyznaczonego sektora w Zatoce...

TIRPITZ - okręt

Niemiecki pancernik zwodowany 1 kwietnia 1939 r., rozpoczął służbę 25 lutego 1941 r.; jeszcze w czasie pobytu w stoczni, w nocy z 19 na 20 czerwca 1940 r., został zaatako­wany i uszkodzony bombami samo­lotów angielskich. W końcu 1941 r. przeszedł na Bałtyk, gdzie kontynuowano próby i szkolenie załogi. W...

YAMATO - okręt

Superpancernik japoński zwodowa­ny 8 sierpnia 1940 r., miał być nie­zwyciężonym okrętem, tak silnie opancerzonym (pokład 228 mm, kadłub 406 mm) i uzbrojonym (9 dział kal. 457 mm), że nie mógł­by mu zagrozić żaden pancernik amerykański. Budowa tego okrętu oraz siostrzanego Musashi pozosta­wała pod...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty podwodne

Okręty podwodne należały do wynalazków, które w znacznej mierze przyczyniły się do zmiany charakteru wojny morskiej. Okręty podwodne można podzielić na kilka rodzajów: okręty przybrzeżne (ok. 400 ton), oceaniczne (ok. 800 ton), oraz podwodne krążowniki o wypor-ności ok. 2 000 ton, które pojawiły się...