Okrągłe

Czytaj Dalej

OKRĄGŁY

Okrąglak pop. nazwa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie; wzniesiona w 1777-79 przez Szymona Bogumiła Zuga pierwsza w Polsce i najmonumentalniejsza w Warszawie budowla wcźesnoklasycystyczna, w kształcie rotundy krytej kopułą. Używany też jako sala koncertowa (występował tu m.in. Chopin);...

ROZWÓJ DZIENNIKÓW PO OKRĄGŁYM STOLE

Decyzje Okrągłego Stoły w sprawie mediów pozbawiły stronę partyjną monopolu informacyjnego. Panowało wtedy powszechne przekonanie, że na prawdziwą wolność mediów trzeba będzie jeszcze poczekać. Niektórzy w ogóle wątpili, że kiedykolwiek ona zaistnieje w naszym kraju. Sytuacja w kraju wciąż była...

Okrągły stół - Informacje Ogólne

W grudniu 1988 i styczniu 1989 r. obradowało X Plenum KC PZPR. W toku zaciętej polemiki między zwolennikami porozumienia ze stroną solidarnościowo--opozycyjną a konserwatystami partyjnymi, wobec szantażu ustąpienia ze stano-wisk generała Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych zwolenników...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - „Okrągły stół". Opozycja przejmuje władzę w Polsce

 

W tym samym czasie dogorywał system także w Polsce. W styczniu 1989 roku doszło - po niezwykle burzliwych obradach X Plenum KC PZPR - do podjęcia decyzji o wznowieniu dialogu z opozycją i przygotowaniu obrad okrągłego stołu, na które opozycja wyraziła zgodę. 4 czerwca 1989 roku opozycja odniosła...

Okrągły Stół

 

Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy, od 6 lutego do 5 kwietnia, rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu...

Okrągłe plecy, choroba Scheuermanna, płaskie płecy

Jaki charakter ma ból?

Ból jest tępy i drążący, często również piekący, niekiedyprzechodzący poniżej łopatek w kłucie.

Co boli?

Bolą przede wszystkim stawy kręgowo-zebrowe tj. połącze-nia żeber z wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (ból od-czuwany jest zatem z boku kręgosłupa). Boleć może...