OKOP

Okopy św. Trójcy warownia przy ujściu Zbrucza do Dniestru wzniesiona przez Jana Sobieskiego w 1692 (i nazwana przez niego Okopem Góry Św.