Metody waloryzacyjne wg W. Okonia

Metody waloryzacyjne wg W. Okonia Metody impresyjne (łac. impressio - wrażenie, odczucie, przeżycie) sprowadzają się do organizowania uczestnictwa dzieci i młodzieży czy dorosłych w odpowiednio eksponowanych wartościach: społeczny moralnych, estetycznych, naukowych. Metoda polega tu na wywoływaniu takich czynności uczniów, jak: -zdobywanie informacji o dziele eksponowanym i jego twórcy, -pełne skupienia uczestnictwo w toku ekspozycji dzieła, -stosowna forma aktywności ...

Jaką teorię doboru treści kształcenia opracował Wincenty Okoń?

Treści kształcenia

Realizacja celów kształcenia wymaga również zdefiniowania treści kształcenia, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin, które są przewidziane do realizacji w trakcie procesu kształcenia. Treści zapisywane są w dokumentach, takich...

Środki kształcenia wg. W. Okonia

Istnieje także inny podział środków dydaktycznych Kategorie środków dydaktycznych wytypowane przez Wincentego Okonia:

1. Pierwszą z nich są środki proste, do których należą:

- środki słowne (podręczniki, teksty drukowane)

- proste środki wzrokowe (modele, autentyczne wzory przedmiotów...

OKOŃ STANISŁAW

OKOŃ STANISŁAW, ur. 29 X 1899 w Wierzchucinie pod Puckiem, kaszubski pisarz lud.; samouk. Od 1945 uprawia samorodną twórczość związaną z rodzinnym krajobrazem i losami ludności kaszubskiej na dawnym pograniczu pol.-niem.; autor wierszy-piosenek (np. To są moje stronę), ogłaszanych w antologiach poezji...

Wychowanie umysłowe - Cele wychowania umysłowego wg. Okonia

- najogólniej celem wychowania umysłowego jest rozwój sfery intelektualnej człowieka. W tym znaczeniu wychowanie umysłowe ma prowadzić do tego, że człowiek będzie potrafił.

• kierować własną aktywnością praktyczną i poznawczą,

• koordynować tę działalnością,

W tym sensie elementami wychowania...

Na czym polega kształcenie wielostronne wg W. Okonia?

Przedmiotem kształcenia wielostronnego jest wszechstronny rozwój jednostki poddanej edukacji.

Trzy rodzaje aktywności:

Intelektualna – realizowana dwojako: przez przyswajanie i przez odkrywanie wiedzy.

Emocjonalna – przeżywanie wartości i ich wytwarzanie

Praktyczna – działanie przedmiotu...

Okoń

Wygląd: mniej lub bardziej wygrzbiecone ciało o tępym pysku z szerokim, końcowym otworem gębowym. Pokrywa skrzelowa w tylnej części spiczasto wyciągnięta i zakończona mocnym kolcem. Drobne łuski grzebykowate, 57-74 wzdłuż linii bocznej. Dwie oddzielone od siebie płetwy grzbietowe: 1. z 13-17 twardymi...

Kategorie środków dydaktycznych wytypowane przez Wincentego Okonia.

1. środki proste, do których należą: * środki słowne (podręczniki, teksty drukowane) * proste środki wzrokowe (modele, autentyczne wzory przedmiotów, reprodukcje obrazów, mapy) 2. środki złożone wykorzystujące rozwój techniki, nowinek, urządzeń i sprzętu przekazującego informacje. Można tu zaliczyć: * mechaniczne środki wzrokowe (aparaty fotograficzne, mikroskopy, oscyloskopy, teleskopy czyli urządzenia przekazujące obrazy) * środki słuchowe (gramofony, radia np.

Okoń

>