Ojczyzna

Czytaj Dalej

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tak więc umiłowanie ojczyzny nie zwalnia od oceny i krytyki, których wiele w utworach romantyków. W okresie zaborów temat ojczyzny jest zazwyczaj wyrażony bardzo emocjonalnie - ojczyzna, naród wymagają najwyższych ofiar i poświęceń.

Ojczyzna - patriotyzm

Epos zamyka i utrwala piękno Ojczyzny - tragizm dzieła rodzi się natomiast w zestawieniu z „Epilogiem”, gdy po słonecznym wspomnieniu następuje ponura rzeczywistość wygnańca na paryskim bruku. Wielki patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny wyrażony został w liryce patriotycznej Mickiewicza.

A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna” - motyw ojczyzny w literaturze polskiej.

Mickiewicza: Konrad - samotny bojownik o dobro swojego narodu, który postanawia sam drogą podstępu i zdrady zmierzyć się z wrogiem w imię zasady “cel uświęca środki”, a droga, którą obrał, wymaga samotnego działania; dla dobra ojczyzny poświęca szczęście własne i ukochanej oraz spokój swojego sumienia i życie; Halban jako nauczyciel patriotyzmu, pobudza Konrada do działania; Walenrodyzm - postawa charakteryzująca ...

Motyw miłości do ojczyzny w literaturze

Karpiński "Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta" -Utwór, napisany po trzecim rozbiorze, wyraża rozpacz i ból po stracie ojczyzny: ojczyzno moja, na końcuś upadła!

W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny

Magnaci zabiegając o potęgę swych domów i rodów strącali ojczyznę w przepaść i dlatego ten wielki kaznodzieja ośmielił się rzucić im straszne słowa nazywając ich serca złodziejskimi.

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Ojczyzno moja! Myślę, że dwóch romantycznych ojczyzn: sentymentalnej i męczeńskiej nie można spoić w jeden wspólny obraz.

Troska o losy ojczyzny od średniowiecza do oświecenia

Portret dobergo patrioty w twórczości średniowiecza: - ideał rycerza - patrioty w „Pieśni o Rolandzie” (rycerz musiał być wierny królowi i swojej ojczyźnie, miał obowiązek walczyć w obronie ojczyzny) - kronika Galla Anonima i „Pieśń o śmierci Bolesława” jako utwory sławiące ideał władcy (król dbał o losy swojego kraju, nawet w obliczu śmierci interesował się ojczyzną i wydawał odpowiednie rozkazy aby ...

Troska o losy ojczyzny od średniowiecza do oświecenia

Portret dobergo patrioty w twórczości średniowiecza: - ideał rycerza - patrioty w “Pieśni o Rolandzie” (rycerz musiał być wierny królowi i swojej ojczyźnie, miał obowiązek walczyć w obronie ojczyzny) - kronika Galla Anonima i “Pieśń o śmierci Bolesława” jako utwory sławiące ideał władcy (król dbał o losy swojego kraju, nawet w obliczu śmierci interesował się ojczyzną i wydawał odpowiednie rozkazy aby ...

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Ojczyzno moja! Myślę, że dwóch romantycznych ojczyzn: sentymentalnej i męczeńskiej nie można spoić w jeden wspólny obraz.

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Stęskniony za ojczyzną poeta, wieczny tułacz, człowiek borykający się z ciągłymi kłopotami materialnymi, dokonał bolesnego obrachunku z całym dotychczasowym życiem w króciutkim, ale jakże wymownym wierszu: "Polały się łzy me czyste, rzęsiste, Na me dzieciństwo sielskie, anielskie, Na moją młodość górną i durną*, Na mój wiek męski, wiek klęski; Polały się łzy me czyste, rzęsiste.

OJCZYZNA

Niewdzięczna ojczyzno, nie będziesz miała nawet (moich) kości łac. Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę, łac. Święta miłości kochanej ojczyzny.

Losy Polaków bez ojczyzny - na podstawie epilogu „Pana Tadeusza”]

U źródeł powstania utworu leży tęsknota za ojczyzną. Utwór był napisany ku pokrzepieniu serc, jest symbolem ojczyzny. Mickiewicz, który dla dobra swej sławy i okazania jedności z narodem, próbuje powrócić do ojczyzny.

Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm

„Dziady Drezdeńskie” stają się wielkim narodowym dziełem patriotycznym co najmniej z kilku powodów: dają obraz męczeństwa młodzieży polskiej (uwięzieni spiskowcy, Rollinson, Cichowski, opowieść Jana), zawierają portret wroga (okrucieństwo, despotyzm i cynizm Rosjan), podejmują próbę oceny społeczeństwa polskiego (podział na patriotów i arystokrację - Salon warszawski), zawierają najważniejszy w polskiej literaturze profetyczny obraz ...

Troska o losy ojczyzny w romantyzmie i pozytywizmie

Mickiewicz) - obowiązek wychowania dzieci na bój bez chwały, na śmierć dla ojczyzny, na cierpienia, na niewolę c) wezwanie do walki o niepodległość w twórczości Słowackiego - „Hymn” - „Kulik” - wezwanie panów do włączenia się w walkę za ojczyznę - „Testament mój” - „Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadzieji i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba na śmierć idą ...

Wyjaśnij pojęcie "mała ojczyzna"

'Mała ojczyzna' stanowi zarazem podstawy więzi szerszych, które jednostka może odczuwać utożsamiając się z Ojczyzną.

Troska o losy ojczyzny w dorobku twórców polskiego renesansu

Przesłanie pouczające obywateli, iż przekupstwo i prywata mogą doprowadzić tylko do upadku państwa, troska o los ojczyzny wpisana w "Odprawę posłów grackich" jest troską o Polskę.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - POŚWIĘCENIE DLA OJCZYZNY

Piotr Skarga Kazania sejmowe Ojczyzna jako matka i topos okrętu, brak miłości do ojczyzny Wacław Potocki Pospolite ruszenie - utwór jest scenką satyryczną, która przedstawia jak to szlachta zrywa się do walki z nieprzyjacielem.

Troska o losy ojczyzny wyrazona w literaturze okresu Odrodzenia

Widzac szeroki udzial szeroko pojetej sztuki literackiej w oddzialywaniu na spoleczenstwo i na ksztaltowanie patriotycznej postawy obywatelskiej, wynikajacej z zatroskania o losy ojczyzny, chcialbym przedstawic ogólne nurty w literaturze narodowej i cele jej stawiane przez poszczególnych twórców, co pozwoli wyciagnac ostateczny wniosek, czy i na jak wielka skale literatura okresu renesansu byla odzwierciedleniem zawartej w temacie pracy "troski o losy ...

HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY

Pisany po gorzkich doświadczeniach konfederacji barskiej i I rozbioru, wiąże po raz pierwszy „świętą miłość" ojczyzny z ofiarą i cierpieniem; pojęciom kojarzącym się z nieszczęściem, a nawet niesławą (nędza, pęta itp. WOŁOSZYŃSKI Tadeusza Mikulskiego rozprawa o hymnie „Święta miłości kochanej ojczyzny.

Uczestnictwo w wycieczkach jako źródło wiedzy o mojej małej ojczyźnie

Według socjologów ojczyzna jest krajem, w którym człowiek urodził się, którego jest obywatelem lub, z którym związany jest więzią narodową. W skład pojęcia ojczyzna wchodzą: określona zbiorowość ludzka, terytorium historycznie należące do danego narodu.