OJCZYM, Powieść współczesna, powieść J. Narzymskiego

Przygotowania do powstania styczniowego i jego przebieg są kanwą perypetii miłosnych Artura Karlińskiego, który zostaje omotany intrygą ojczyma swojej wybranki i musi się z nią rozstać. ojczyma - denuncjatora powstańców, i Henryka Rolskiego - chłopskiego syna, nosiciela rewol.