Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

W filozofii: Bóg Ojciec, niezmienny i pozaświatowy, doskonały.

System Ojców Kapadockich (Wschód, IV n.e.) – system grecki

GRZEGORZ NYSSEŃCZYK (IV n.e.)

urodzony w Cezarei w Kapadocji, nauczyciel retoryki, potem poświęcił się działalności religijnej (brat Bazyly, zw. Wielkim), potem biskup nysseński broniący prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom (zwłaszcza przeciw arianizmowi)

poprzednicy: Orygenes...

DRAMAT OJCA, POETY, FILOZOFA W „TREANACH” J.KOCHANOWSKIEGO

W obu przypadkach występują gorzkie doświadczenia życiowe, ojciec poz­ba­wio­ny córki, aresztowany człowiek, przedmiot refleksji o losie człowieka, ludzkiej egzystencji, o pra­wach nimi kierujących.

OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J. Słowackiego

Podejmując temat bólu po stracie bliskich i problem stosunku do cierpienia, poeta kontynuuje tradycję żywą w literaturze świat, od starożytności, przy czym „ojca zadżumio-nych" cierpienie nie prowadzi ani do buntu, ani do afirmacji losu, lecz do rezygnacji bibl.

OJCÓW

rzekomo nazwany przez Kazimierza Wielkiego na cześć ojca, Władysława Łokietka, który w tamtejszych -pieczarach miał się ukrywać przed prześladowcami w czasie walk z Wacławem II czeskim o tron krakowski.

APOFTEGMATY OJCÓW

; sentencje przypisywane danym ojcom pochodzą na ogół istotnie od nich, a „czyny" im przyznawane są wiarygodne; a.

GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA JUSTYNA, Father Justin Rosary Hour

Spaliński, Studium homiletyczne mów radiowych ojca Korneliana Dende.

Ojcowie apostolscy

apologeci, didache, ojcowie kościoła.

Ojcowie kapadoccy

eunomianizm, istota i energie, ojcowie Kościoła, Sobór Konstantynopolitański I, trzej teologowie.

Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II

przez obecnego Ojca Świętego); na Światowe Dni Chorego wprowadzone przez Jana Pawła II w 1992 roku (obchody – 11 lutego, po raz pierwszy w 1993 roku).

Ojcowie kapadoccy - Św. Bazyli Wielki

w Cezarei Kapadockiej, gdzie jego ojciec był retorem.

Ojcowie i doktorzy Kościoła

Teologiczni pisarze tego okresu, odznaczający się prawowierną nauką, świętością życia i uznaniem Kościoła,zostali później określeni jako Ojcowie Kościoła w ścisłym znaczeniu.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Jednocześnie Modrzewski mówi o tym, że ludność podbitych ziem należy pozyskać, nie może być gwałtów na ludności, a król zwycięzca ma być w oczach pokonanych ojcem ojczyzny - łask panem.

Uzasadnij twierdzenie, że Kartezjusz jest Ojcem nowożytnej filozofii

Kartezjusz uważany jest za ojca nowożytnej filozofii.

OJCOWIE NASI, tom opowiadań A. Struga

OJCOWIE NASI, tom opowiadań A.

RAPACKI WINCENTY (ojciec)

RAPACKI WINCENTY (ojciec), ur.

Sentencje Ojców

Spisany w języku greckim przez anonimowego autora (koniec V w.) zbiór opowiastek i powiedzeń egipskich Ojców pustyni i innych łącznie z św. Antonim Opatem (ok. 251-356), św. Synkletyką (IV wiek) i Pojmenem (V wiek).

Pomijając niektóre przesadne wypowiedzi i wydarzenia, utwór od-znacza się mądrością i...

Ojcowie Kościoła. Święty Augustyn.

2000 Ojcowie Kościoła Święty Augustyn \"Dialog o wolnej woli\" Wolna wola w ujęciu Świętego Augustyna Augustyn urodził się w Tagaście, w Numidii, w 354r.

Robert Schuman-ojciec Europy

Przypisy: Jerzy Łukaszewski „Cel-Europa” Robert Schuman „Pour I’Europe” Jerzy Łukaszewki „Ojcowie współczesnej Europy”-przemówienie na konferencji zorganizowanej przez Fundację im.