Ojciec duchowny

Czytaj Dalej

"Treny" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)

Ojciec - poeta to również ojciec - filozof, a wyznawana przez niego filozofia stoicka miała, poprzez nacisk kładziony na rozum i opanowanie, zagwarantować mu umiejętność uniezależnienia się od nieszczęść i trosk, jakie przynieść może życie.

Pieniądz - siłą deprawującą (“Ojciec Goriot” H. Balzaka)

Pieniądz rządzi losem bohaterów “Ojca Goriota”. Określa on drogę życiową Eugeniusza, postępowanie Delfiny i Anastazji, które nie przyszły nawet na pogrzeb swojego ojca.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Kreśli projekt struktury organizacyjnej kościoła i domaga się by o karierze duchownego, o hierarchii kościelnej decydowało nie urodzenie, a przymioty człowieka.

Ojciec Laurenty

Nieoczekiwany bieg wypadków dał, mimo wszystko, efekt, o który zabiegał Ojciec Laurenty. Autor nie dopowiada tego motywu do końca, można się jednak domyślać, że Ojciec Laurenty będzie żył z tym obciążeniem do ostatnich dni swojego życia.

Dramat ojca – poety i filozofa przedstawiony w „Trenach” J. Kochanowskiego.

Rzeczywistym bohaterem „Trenów” jest więc sam autor – ojciec i poeta, człowiek przygnieciony brzemieniem rozpaczy i bólu.

Dramat ojca - poety i filozofa przedstawiony w Trenach J. Kochanowskiego

Rozpacz ojca jest spotęgowana przez fakt, iż pokładał on w Urszulce nadzieje nie tylko jako w spadkobierczyni dóbr materialnych, ale przede wszystkim jako kontynuatorce jego twórczości poetyckiej. Rzeczywistym bohaterem "Trenów" jest więc sam autor - ojciec i poeta, człowiek przygnieciony brzemieniem rozpaczy i bólu.

Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

W filozofii: Bóg Ojciec, niezmienny i pozaświatowy, doskonały.

System Ojców Kapadockich (Wschód, IV n.e.) – system grecki

GRZEGORZ NYSSEŃCZYK (IV n.e.)

urodzony w Cezarei w Kapadocji, nauczyciel retoryki, potem poświęcił się działalności religijnej (brat Bazyly, zw. Wielkim), potem biskup nysseński broniący prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom (zwłaszcza przeciw arianizmowi)

poprzednicy: Orygenes...

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

Jak człowiek Słowo znalazło się w najniższym punkcie kenozy, w sytuacji uległości i uniżenia względem Ojca (Flp 2,5-11). Z punktu widzenia teologii trynitarnej znajdujemy inne uzasadnienie posłuszeństwa Słowa swemu Ojcu.

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Modlitwa Jezusa

Jezus w Ogrodzie Oliwnym przyjmuje to wszystko co ma Go spotkać, według swojej ludzkiej woli, całkowicie zgodnej z wolą Bożą, bez oporu i wahania, ale z pewną nutą typowo ludzkiego uporu , bycia uwolnionym od bólu, który się zaakceptowało: "Ojcze, jeśli możliwe, niechaj odejdzie ten kielich" (J 17,5).

DRAMAT OJCA, POETY, FILOZOFA W „TREANACH” J.KOCHANOWSKIEGO

W obu przypadkach występują gorzkie doświadczenia życiowe, ojciec poz­ba­wio­ny córki, aresztowany człowiek, przedmiot refleksji o losie człowieka, ludzkiej egzystencji, o pra­wach nimi kierujących.

MACIEJ BORYNA JAKO GOSPODARZ, OJCIEC, MĄŻ. SYMBOLICZNY OBRAZ JEGO ŚMIERCI

MACIEJ BORYNA- „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta- najważniejszy we wsi Lipce gospodarz, bardzo zamożny, gospodarny i pracowity. Potrafi być bezwzględny, oschły i wyrachowany. Najważniejszą wartością jest dla niego posiadanie ziemi, bo to ona stanowi o bogactwie i pozycji, jest nawet ważniejsza...

Uzasadnij twierdzenie, że Kartezjusz jest Ojcem nowożytnej filozofii

Kartezjusz uważany jest za ojca nowożytnej filozofii.

HARFA DUCHOWNA

HARFA DUCHOWNA, książka do nabożeństwa M.

OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J. Słowackiego

Podejmując temat bólu po stracie bliskich i problem stosunku do cierpienia, poeta kontynuuje tradycję żywą w literaturze świat, od starożytności, przy czym „ojca zadżumio-nych" cierpienie nie prowadzi ani do buntu, ani do afirmacji losu, lecz do rezygnacji bibl.

OJCOWIE NASI, tom opowiadań A. Struga

OJCOWIE NASI, tom opowiadań A.

RAPACKI WINCENTY (ojciec)

RAPACKI WINCENTY (ojciec), ur.

OJCIEC

: ociec, oćca, oćcu; potem ociec, ojca, ojcu; wreszcie ojciec. Ojciec Wirgiliusz bohater tytułowy piosenki dziecięcej, stanowiącej akompaniament do kilku zabaw: Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje, Hejże, dzieci, hejże ha, Róbcie to, co i ja.

OJCÓW

rzekomo nazwany przez Kazimierza Wielkiego na cześć ojca, Władysława Łokietka, który w tamtejszych -pieczarach miał się ukrywać przed prześladowcami w czasie walk z Wacławem II czeskim o tron krakowski.