Ogrzewanie

Ogrzewanie

Czytaj Dalej

Wpływ ogrzewania na jakość żywności

Przez wysokość ogrzewania należy rozumieć nie tylko wysokość temperatury do jakiej został ogrzany surowiec lub produkt, ale i czas ogrzewania, a więc sumaryczny wkład ciepła.

Centralne ogrzewanie

Pomysł centralnego ogrzewania, w którym poje­dyncze źródło ciepła ogrzewa cały budynek, ma antyczny rodowód. Jest ona przesyłana do znajdujących się w poszczególnych budynkach wymienników ciepła, gdzie ogrzewa wodę krążącą w instalacji grzewczej i przygoto­wuje wodę użytkową.

Ogrzewanie

W wielu jeszcze domach pokoje ogrzewa się piecami kaflowymi lub innymi, w których spalane jest paliwo stałe, jak węgiel, koks lub nawet drewno.

Podgrzewanie lub ogrzewanie

Urządzenia techniczne stosowane w przemyśle spożywczym do ogrzewania lub podgrzewania obejmują prawie wszystkie aparaty grzejne przeponowe. Ogrzewanie we wrzącej wodzie inaktywuje np.

Ogrzewanie i chłodzenie materiałów

Wymiana ciepła między ciałami może odbywać się przez przewodzenieczyli kondukcję, unoszenie czyli konwekcję i promieniowanie czyliradiację. Z przewodzeniem ciepła mamy do czynienia wówczas, gdyciała przekazują sobie ciepło stykając się ze sobą i nie występuje ruchtych ciał w kierunku ruchu...