OGRÓD

Ogrody jordanowskie polska nazwa ogrodów gier, zabaw i ćwiczeń fizycznych dzieci i młodzieży, od nazwiska Henryka Jordana, 1842-1907, założyciela w 1888 w Krakowie pierwszego w Polsce ogrodu dla dzieci wg wzorów amer. typ ogrodu krajobrazowego, ukształtowany z ogrodu angielskiego pod wpływem sentymentalizmu w lit.

Wiszące Ogrody Semiramidy

Źródła donoszą, że Nabuchodonozor kazał zbudować ogrody, chcąc wynagrodzić królowej swe częste nieobecności, a chyba też po to, aby uwolnić ją od monotonii równiny Eufratu i przywrócić pamięci zalesione wzgórza jej perskiej ojczyzny.

Dzieje ogrodu na wawelu

Pierwsze wzmianki o ogrodach pojawiają się w źródłach ok. Na ogrody prowadziło wyjście z sieni przy schodach Poselskich. W ogrodzie tym stały drewniane ławki oraz altana.

Krajobrazowy ogród

Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej oparty na motywach naturalnegokrajobrazu, charakterystyczny dla ogrodów ang.

Ogród

W ogrodzie Hesperyd mit.

Angielski ogród

utrzymane w ich postaci naturalnejswobodnie rozrośnięte, rozmieszczone pojedynczow grupach nieregularnych oraz jako klombyi gaje tworzyły kulisy dla prospektów wewnątrzogrodu i na otaczający krajobraz.

Chiński ogród

, występowałyczęsto w ogrodach poi.

Renesansowy ogród

też ogrodem wł. miała w Polsce szersze znaczenie; stosowano ją również na potoczne określenie ogrodu ozdobnego wXVII i XVIII w.

Opis Obrazu "Dziwny Ogród" Józefa Mehoffera !!!

Wgłębi uroczego ogrodu stoi ubrana w krakowski strój piastunka chłopca .

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża;...zbiór wierszy W. Potockiego

1907; R- POLLAK Poprawki tekstu w wydaniu ,,Ogrodu fraszek", Pam.

Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

Oprócz dykteryjek pełno w Ogrodzie i Moraliach opowiadań dłuższych, mia­nowicie obrazków rodzajowych z życia szlachty, zwłaszcza towarzyskiego.

Barokowy ogród

Forma ogrodu i kierunek w sztuceogrodowej, charakterystyczny dla XVII - 1 poi. oraz liczne rzeźby ogrodowe podkreślające najważniejszemiejsca w ogrodzie; w rozwiązaniach o.

Modernistyczny ogród

Forma ogrodu i kierunekw sztuce ogrodowej 1 poł.

Romantyczny ogród

Forma ogrodu krajobrazowego i kierunek w sztuce ogrodowej, rozwijający się w Europie w 1 poł.

Wiszące ogrody

Słynne ogrody w Babilonie, wgtradycji gr. na sztucznych tarasach,wspartych na potężnych, kilkupiętrowych,przesklepionych kolebkowo fundamentach; widocznez zewnątrz ogrody zdawały się unosić nad muramimiejskimi (stąd nazwa w.

Sofiówka, Sofijówka - Stanisław Trembecki - obraz Ukrainy, ogród, Grota Tetydy, Szkoła Ateńska

Elementy ogrodu: • Grota Łokietka • Skała Leukoty • groby • most • Grota Tetydy • Wyspa Antikirche • żródło (przejażdżka łodzią Charona) • Szkoła Ateńska • obelisk • pusta mogiła • kaskada Grota Tetydy Pelej gwałci Tetydę, która najpierw opiera się jego zalotom, z czasem jednak akt seksualny zaczyna jej się podobać, wkrótce zgadza się na śluby.

Planowanie i organizowanie zajęć w ogrodzie – spacer.

Ruch i przebywanie na świeżym powietrzu to gwarancja lepszego zdrowia dziecka, dlatego też każdego dnia, należy z dzieckiem wyjść na choćby krótki spacer lub pobawić się z nim w ogrodzie.

HOWARDA "MIASTA OGRODY"

Koncepcja Howarda była realizowana w Kaliforni - zakładano że nie trzeba budować olbrzymich metropolii ale centra a budownictwo mieszkaniowe powinno rozlewać się i składać z domków rodzinnych z ogrodami.

Klasycystyczny ogród

Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej występujący w 2 poł. budowli mieszkalnej, powiązanej z ogrodemi parkiem oraz przyległym krajobrazem systememwewn.

Miasto - ogród

lubdzielnice-ogrody, nie zawsze w pełni zgodne z koncepcjąHowarda.