OGRÓD

Cudowny ogród opowieść z Dekameror na, 10,5, Boccaccia. Dianora, chcąc się uwolnić od natrętnego zalotnika Ansalda, obiecuje mu swe łaski w zamian za stworzenie ogrodu, który by w styczniu kwitnął tak jak w maju. Ansaldo spełnia to życzenie przy pomocy czarodzieja, któremu obiecał pokaźną...

Wiszące Ogrody Semiramidy

W 1898 r. Niemiecki archeolog Koldewey zaczął szukać na terenie dzisiejszego Iraku pozostałości zaginionego miasta - Babilonu. Leżało ono około 90 km na południe od Bagdadu, nad brzegami Eufratu. Babilon - w Starym Testamencie Babel - był w swojej ponad 3000-letniej historii trzy razy doszczętnie...

Dzieje ogrodu na wawelu

Dzieje ogrodów królewskich na Wawelu w świetle źródeł historycznych Integralną częścią renesansowej rezydencji Jagiellonów stały się ogrody urządzone przed jej wschodnią fasadą. Umożliwiały one bezpośredni kontakt z naturą, tak ceniony w epoce odrodzenia. Założone tarasowo na całym stoku wschodnim składały się z kilku obszarów powiązanych wzajemnie ze sobą i tworzących jedną całość. Były to: taras górny przy samej fasadzie między wieżami Jordanką i ...

Krajobrazowy ogród

Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej oparty na motywach naturalnegokrajobrazu, charakterystyczny dla ogrodów ang. (—> angielski ogród), chin. (—> chiński ogród), jap. (-» japońskiogród), a także ogrodów XIX-wiecznych (—>romantyczny ogród, sentymentalny ogród); o.k. jestjedną z podstaw współcz. sztuki...

Ogród

Symbol raju ziemskiego i niebiańskiego, symbol ładu kosmicznego. W Biblii ogród jest obrazem bezgrzesznego pierwotnego stanu człowieka w przeciwieństwie do świętego miasta (y Jerozolima, niebiańska), która symbolizuje kres czasów; Pieśń nad Pieśniami porównuje ogród z ukochaną.

W ogrodzie Hesperyd mit...

Angielski ogród

Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej nawiązujący do układu naturalnegokrajobrazu.

Powstał w Anglii na pocz. XVIIIw. pod wpływem poglądów artyst. inspirowanychpoprzedzającymi je ideami filoz.-lit. oraz mai.przedstawieniami pejzażu. A.o. cechuje zarzuceniesztucznej regularności, wyeliminowanie linii...

Chiński ogród

Ukształtował się jako ogród krajobrazowypod wpływem tradycyjnej symboliki, założeńfiloz.-lit. oraz wierzeń rei. Początki o.ch. sięgająokresu dynastii Shang (ok. 1600-1027 p.n.e.). Miaływówczas charakter zwierzyńców ze stawem i miejscamiwidokowymi. Ogólną zasadą tworzenia o.ch.było dążenie do...

Renesansowy ogród

Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej ukształtowany we Włoszech w XVi XVI w., w ścisłym powiązaniu z założeniami odrodzenia,zw. też ogrodem wł.; cechą charakterystyczną jestjego zgeometryzowany układ o założeniu osiowym, wpodziale kwaterowym i powiązaniu z architekturą willową;poszczególne...

Opis Obrazu "Dziwny Ogród" Józefa Mehoffera !!!

Obraz pt „Dziwny Ogród” namalowany został przez Józefa Mehoffera . Ukazuje on niezwykle barwny i żywy ogród pełen kwiatów , owadów. Na planie pierwszym znajduje się nagi chłopiec . Padają na niego intensywne promienie słońca . W rękach trzyma ogromne kwiaty nasycone intensywną czerwienią . Obok , w cieniu rozłożystych drzew owocowych stoi dostojna dama , prawdobodobnie jego matka . Ubrana jest w bardzo strojną , szafirową suknię . Uśmiechnięta zbiera dojrzałe owoce ...

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża;...zbiór wierszy W. Potockiego

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża; kram rozlicznego gatunku;... między towarem na poły rzeczy, powieści, przygody, podobieństwa, przykłady... tudzież ethica do cnoty, moralia do obyczajów, sacra do nauki, seria do przestrogi wiodące poważnych i uważnych, festiva, ludicra...

Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

Prócz utworów większych pozostawił po sobie Potocki nieprzebrane mnóstwo drobnych, które pisywał od młodu aż do późnej starości. Większą ich część zgroma­dził w dwóch olbrzymich zbiorach, obejmujących przeszło sto tysięcy wierszy. Pierwszy (wykończony przez autora w roku 1688, ale ogłoszony...

Barokowy ogród

Forma ogrodu i kierunek w sztuceogrodowej, charakterystyczny dla XVII - 1 poi. XVIII w.;ukształtowany gl. we Francji przez A. Le Nótre'a; cechowałago jedność kompozycyjna z architekturą pałacu,który był jednocześnie gł. dominantą całości układuprzestrzennego; początkowo o.b. były niewielkie,złożone...

Modernistyczny ogród

Forma ogrodu i kierunekw sztuce ogrodowej 1 poł. XX w.; charakteryzuje sięwprowadzaniem kompozycyjnych układów zgeometryzowanychi osiowo-symetrycznych, lub układówzgeometryzowanych asymetrycznie równoważnych,będących przeciwieństwem całkowitych rozwiązańw formie ogrodów krajobrazowych; pierwszy...

Romantyczny ogród

Forma ogrodu krajobrazowego i kierunek w sztuce ogrodowej, rozwijający się w Europie w 1 poł. XIX w. pod silnym wpływem ang. ogrodów krajobrazowych; wykształcił się z ogrodów sentymentalnych, różniąc się od nich przede wszystkim programem ideowym, w którym znalazł odbicie charakterystyczny dla romantyzmu...

Wiszące ogrody

Słynne ogrody w Babilonie, wgtradycji gr. i rzym. przypisywane królowej Semiramidzie(stąd często nazywane w.o. Semiramidy), uznawanew starożytności za jeden z tzw. siedmiu cudówświata.

Byl to zespół ogrodów zał. na sztucznych tarasach,wspartych na potężnych, kilkupiętrowych,przesklepionych kolebkowo...

Sofiówka, Sofijówka - Stanisław Trembecki - obraz Ukrainy, ogród, Grota Tetydy, Szkoła Ateńska

SOFIÓWKA S. Trembecki Panegiryk napisany na zamówienie Szczęsnego Potockiego. Dzieło zostało poświęcone: - Zofii Potockiej - carycy Katarzynie II - Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu - carowi Aleksandrowi 1) Zofia – przyrównana do złotego wieku; pełna wdzięku, urody; trzecia zona Potockiego; Greczynka z Konstantynopola; była prostytutką, tak jak jej matka; początkowo zona generała Witta, jednak Potocki zapłacił Wittowi za rozwód 2 mln zł; Zofia była ...

Planowanie i organizowanie zajęć w ogrodzie – spacer.

Spacery – w porze letniej od pierwszych dni życia noworodek przebywa przy otwartym oknie bez ograniczeń, a w drugim tygodniu życia można z nim wyjść na spacer. W porze zimowej dziecko przebywa przy otwartym oknie, ubieramy go jak na spacer. Najpierw przebywa 5 minut zwiększając czas przebywania do 30 minut. W 4 tygodniu życia wychodzimy na spacer rozpoczynając od 15 minut do pół godziny. Temperatura powietrza w czasie pierwszego spaceru, nie powinna być niższa niż -5oC ...

HOWARDA "MIASTA OGRODY"

Koncepcja miasta ogrodu (Howard) ; duże miasto traci więzi społeczne kontakt z przyrodą , powstają patologie. Koncepcja Howarda była realizowana w Kaliforni - zakładano że nie trzeba budować olbrzymich metropolii ale centra a budownictwo mieszkaniowe powinno rozlewać się i składać z domków rodzinnych z...

Klasycystyczny ogród

Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej występujący w 2 poł. XVIII w. i w1 ćw. XIX w.; wyróżnia się przejrzystą kompozycjąprzestrzenną, ujmowaną całościowo, z wyraźną dominantągł. budowli mieszkalnej, powiązanej z ogrodemi parkiem oraz przyległym krajobrazem systememwewn. i zewn. osi widokowych;...

Miasto - ogród

Koncepcja urbanist. rozwijana w 2poł. XIX w. i skonkretyzowana przez E. Howarda w1898. "Mariaż miasta ze wsią", łączący pożytki życiamiejskiego i wiejskiego, miał być osiągnięty przez zakładanieosiedli miejskich połączonych komunikacyjniez nieco większym miastem.

M.-o. miały otrzymywaćwłasny...