OGIEŃ

Człowiek, jedyny spośród żywych istot na Ziemi, nauczył się rozniecania i użytkowania ognia. Nadało to ogniowi specjalne znaczenie w oczach ludzi, a jego niezbędność i groźna tajemniczość uczyniła go boskim albo świętym dla wielu ludów. Ogień jako bóg jest charakterystyczny dla mazdaizmu i wielu...

Ogień

U wielu ludów uchodzi za święty, oczyszczający, odnawiający; jego silę niszczycielską często pojmowano jako drogę do nowych narodzin na wyższym stopniu (spalenie. Feniks). Niejednokrotnie czczono odrębne bóstwa ognia, jak np. Agni w Indiach lub Hestię w Grecji: w Chinach znano liczne bóstwa ognia.

W...

CHODZENIE PO OGNIU

Obyczaj praktykowany od bardzo dawna w wielu cywilizacjach. Ma on dlajednych wyrażać zdolność człowieka do wykonywania rzeczy nadzwyczajnych,a dla innych być świadectwem jego nadnaturalnych umiejętności ikontaktów z siłami nadprzyrodzonymi.

W Polsce seanse chodzenia po ogniuna specjalnych wczasach...

OGIEŃ

Niosący ciepło, światło, odstraszający zwierzęta, pozwalający naprzygotowanie ciepłego posiłku, a jednocześnie groźny żywioł, spełniałod zarania ludzkości podstawowe magiczne i praktyczne funkcje w życiuczłowieka.

Albowiem spośród wszystkich istot żywych tylko on potrafiłpodporządkować go...

POGANKA. Powieść przy kominkowym ogniu opowiadana, powieść N. Żmichowskiej

POGANKA. Powieść przy kominkowym ogniu opowiadana, powieść N. Żmichowskiej, prwdr., bez Wstępnego obrazka, w „Przeglądzie Nauk." 1846, tekst pełny wt. 2 Pism Gabryelli, Warszawa 1861. Utwór, ujęty w charakterystyczną dla literatury romant. formę spowiedzi bohatera (tzw. roman personnel), jest...