Ofiara przebłagalna

wynagrodzenie i ofiara) trzeba bardzo jasno odróżnić od wyrazów związanych z przebłaganiem, któ-rymi się wielu autorów katolickich i protestanckich posługiwało aż po wiek dwudziesty. ekspiacja, odkupienie, odpokutowanie, ofiara, zadośćuczynienie.