Pakiet Office. Różnice w stosunku do poprzednich wersji, a opłacalność zakupu - REFERAT.

Pakiet Office Różnice w stosunku do poprzednich wersji Wprowadzenie Aktualizacja do Microsoft® Office 2000 znacznie ułatwia i podnosi efektywność realizowanych pomysłów, pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie, oraz znacznie ułatwia dostęp do przechowywanych informacji. W referacie tym opisane zostały typowe zadania, jakie można wykonać przy pomocy aktualnej wersji pakietu Office oraz pokazano jak tą samą pracę można wykonać szybciej i bardziej ...

Office banking

Definicja

Office banking jest to model usługi skierowany do klienta korporacyjnego polegający na wykorzystaniu specjalnych aplikacji informatycznych dostarczanych przez banki i zainstalowanych w komputerze klienta. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia klientowi zarządznie środkami pieniężnymi bez...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group)

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) - protokół formatowania danych stosowany w systemach przywoławczych (paging) o międzynarodowym zasięgu, jako kod przywoławczy CCIR Nr 1. W pierwotnej wersji protokołu szybkość transmisji danych przywoławczych wynosiła 512 b/s, współczesne wersje...

POP3 (Post Office Protocol 3)

POP3 (Post Office Protocol 3) - najnowsza wersja protokołu pocztowego, umożliwiającego komunikowanie się przez Internet za pomocą poczty elektronicznej - korzystając z usług i serwerów ogólnodostępnej sieci publicznej PSTN. Zapewnia przesyłania komunikatów i usługi poczty e-mail z klientami używającymi...

Stosunki Chrześcijańsko-Żydowskie na przestrzeni wieków (Open office)

Historia stosunków chrześcijańsko-żydowskich ma już 2000 lat. Jest to historia napięć, których jednym z głównych powodów było oskarżenie żydów o popełnienie zbrodni bogobójstwa, czyli zabicia Syna Bożego. Istnieje także przeświadczenie, że wszyscy Żydzi uczestniczyli w tej zbrodni, a następne pokolenia są w równej mierze za nią odpowiedzialne. Tak właśnie tłumaczono wszystkie ich nieszczęścia, takie jak zburzenie Jerozolimy i Świątyni w 70 r., utratę ...