oferta

Formalna propozycja ze strony osoby lub przedsiębiorstwa dotycząca dokonaniatransakcji, wykonania pracy lub objęcia stanowiska. W o. są określone istotnewarunki przyszłej umowy (przedmiot, cena, warunki płatności, termin, miejscedostawy). Może być złożona ustnie lub pisemnie. W obrocie...

oferta refundowana

jest odwrócenie uwagipotencjalnych nabywców od ofert firm konkurencyjnych.