Oferent

Czytaj Dalej

Współpraca między oferentami

Wskazywaliśmy bowiem już w przypadku omawiana funkcjonowania rynku oligopolu oferentów, że kooperacja może być opłacalna dla wszystkich oferentów współpracujących ze sobą.

Marketing i uczestnicy rynku (oferenci)

Oferent oczekuje reakcji drugiej strony w postaci sprzedaży bądź kupna czegoś. Zazwyczaj oferent, to firma działająca na rynku użytkowników ostatecznych (zobacz Rysunek 1-5).

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Należy jednak wyraźnie zdefiniować i podkreślić różnicę pojęć „produkt nowy” i „substytut”.

Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni...

Monopol oferenta

 

Rozpatrujemy teraz sytuację, gdy na danym rynku dany produkt oferuje tylko jeden producent, którego nabywcami są bardzo liczne i rozproszone podmioty gospodarcze. Dla uwypuklenia pewnych właściwości przyjmijmy dodatkowo, że w chwili obecnej nie ma on konkurenta i nie będzie go miał przez dość długi...