Ofensywa

Czytaj Dalej

ARAKAN - ofensywa 1942-43

Ich zastrzeżenia bu­dziła sprawa dowodzenia i zbyt sła­bych sił morskich i lotniczych, jakie można było przeznaczyć do wspar­cia ofensywy. Ofensywa za­kończyła się kompletnym fiaskiem.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

Z kolei ofensywa na północy przez środkową Belgię oznaczałaby ciężkie walki z rozwiniętą tam bel­gijską armią polową, *Brytyjskim Korpusem Ekspedycyjnym i znacz­ną częścią armii francuskiej. Jednakże plan ofensywy opracowany w paździer­niku i listopadzie 1939 r.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r.

KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - OFENSYWA INTELEKTUALISTÓW

Tak więc nie na tym polegały specyficzne zarzuty formułowane przez starożytną inteligencję. Kiedy je czasem podchwytywała, działo się tak dlatego, że chrystianizm z góry już budził w niej odrazę. Istotnie, obserwujemy u niektórych jej przedstawicieli wrogie reakcje, instynktowne lub przemyślane...