Odtwarzanie

Czytaj Dalej

Kilka uwag na temat odtwarzania się podziałów związanych z płcią

Różnice płci stanowią jedną z centralnych osi struktury społecznej, która odtwarza się z pokolenia na pokolenie.

Elektryczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięków

Elektryczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięków rozpoczęło się w latach dwudziestych.

wskazówka do odtwarzania

wskazówka do odtwarzania (ang.