Odruchy patologiczne

odruchów postawy wygasa do 2 mies. odruchów pro­stowania — w drugim półroczu).

Odruchy prymitywne

Scherzer i Tscharnuterpodali dane dotyczące wywoływania odruchów:Moro, chwytnego, brodawkowego,ssania, asymetrycznego tonicznego odruchuszyjnego [15]. miesiąca życia możewzbudzać duże podejrzenie (zasady badaniatych odruchów podane są w innych źródłach,dlatego też nie będą tu one omawiane).

Odruch na rozciąganie

(-, stretch reflex); odruch miotatyczny; skurcz mięśnia szkieletowego wywołany jego rozciągnięciem.

ODRUCH SKÓRNO - GALWANICZNY

Znany w psychofizjologii odruch polegający na spadku elektrycznego oporuskóry, który występuje równolegle ze wzmożoną aktywnością poznawczą iruchową człowieka.

Odruch tolerancji

Pozostawanie w stanie nieruchomym i niewykonywanie żadnych ruchówobronnych przez samicę w okresie rui wchwili wspięcia się na nią innej sztuki. U lochyo.t. łatwo poznać, gdyż zwierzę stoi twardo, comożna poznać naciskając grzbiet lochy lubdosiadając jej.