Receptory i odruchy

* ODRUCHY PROPRIOCEPTYWNE (odruch na rozciągnięcie) ~odruchy rdzeniowe ODRUCHY RDZENIOWE U CZŁOWIEKA reakcje odruchowe u osób zdrowych są stałe, przy zastosowaniu odpowiedniej techniki badania praktycznie zawsze dają się wywołać.

Odruchy u noworodka

Odruch Moro, obecny od urodzenia do 4 miesiąca życia (pochodzi od nazwiska badacza, który opisał ten odruch), inaczej zwany odruchem obejmowania. Odruch stąpania inaczej zwany odruchem chodu automatycznego.

Odruchy noworodkowe

Do podstawowych odruchów noworodkowych należy odruch Moro, będący reakcją na nagły dźwięk, szarpnięcie pieluszką, lub szybkie upuszczenie uniesionej głowy dziecka leżącego poziomo. Odruchy o podstawowym znaczeniu dla noworodka to odruch ssania i połykania.

Badanie odruchów powierzchniowych

Oprócz powszechnie znanych odruchów brzusznych skórnych, a więc po wierzchniowych, istnieją odruchy brzuszne mięśniowe, które należ' zaliczyć do odruchów ścięgnowych, czyli głębokich.

Co to jest odruch?

Odruch to automatyczna reakcja na określony bodziec, nie podlegająca świadomej kontroli. Oznacza to, że ten sam bodziec może za każdym razem spotkać się z różnymi reakcjami, gdy tymczasem odruch będzie zawsze taki sam.

Odruch na rozciąganie

Najbardziej znanym odruchem na rozciąganie jest odruch kolanowy, polegający na skurczu mięśnia czworogłowego uda po uderzeniu w jego ścięgno poniżej rzepki (a więc gwałtowne rozciągnięcie jego włókien), oraz odruch skokowy z mięśnia trójgłowego łydki, wywoływany po uderzeniu w ścięgno Achillesa.

Odruch zginania

Odruch zginania, nazywany czasami również odruchem cofania, pełni funkcję obronną przed działaniem czynników, które mogą uszkodzić tkanki.

Odruchy autonomiczne

Istotna różnica między odruchami, których łuki zamykają się wyłącznie w obrębie układu somatycznego, i odruchami w układzie autonomicznym, dotyczy znacznie większego opóźnienia odruchów autonomicznych (wolniej przewodzące włókna nerwowe - grupy B i C) i dłuższego ich przebiegu.

Co oznacza brak odruchów?

Odruch ten może zniknąć w wyniku pewnych schorzeń móżdżku, po czym chory człowiek będzie miał duże trudności z utrzymaniem równowagi. Ludziom tracącym automatyczny odruch oddychania grozi duże niebezpieczeństwo nocą, kiedy przestaje pracować układ oddechowy zawiadywany wolą.

Jakie są rodzaje odruchów?

Odruchy mięśniowe noszą dokładniejszą nazwę odruchów ścięgnistych", ponieważ zapoczątkowują je wibracje ścięgien. Zatem odruchy rdzenia kręgowego mogą być szybsze (kontrolowane przez współczulny układ nerwowy) lub wolniejsze (kontrolowane przez system przy współczulny) zgodnie z tym, jak zostały zaprogramowane.

Odruchy rdzeniowe

 W pierwszym przypadku efektorami odruchów są mięśnie poprzecznie prążkowane, w drugim mięśnie gładkie, naczynia lub gruczoły. Przykłady odruchów autonomicznych zostaną omówione w rozdziale dotyczącym tego układu.

Odwrócony odruch na rozciąganie

Odwrócony odruch na rozciąganie polega na rozkurczu mięśnia w odpowiedzi na jego bardzo silne rozciągnięcie i stanowi mechanizm obronny, zabezpieczający przed zerwaniem mięśnia.

Co to są odruchy warunkowe?

Mówimy, że odruch zostaje połączony z innym bodźcem. Słynny rosyjski psycholog Pawłów pierwszy opisał tego rodzaju odruch.

Jaka jest funkcja odruchów?

Lekarz może badać każdy z nich po kolei, aż ostatecznie ustali, który odruch nie funkcjonuje tak, jak powinien.

Odruch psychogalwaniczny w audio­logii

Metodę tę stosuje się w wersji klasycznego schematu wa­runkowania, łącząc ton audiometrycz­ny (bodziec warunkowy) z zadziała­niem prądem galwanicznym (odruch bezwarunkowy).

ODRUCH

Odruchy bezwarunkowe są automatyczne, niezmienne i wykonywane bez udziału świadomości, np. Odruchy warunkowe są nabywane w czasie życia osobniczego, w ich powstawaniu uczestniczy mózg.

Co to są odruchy orientacji?

Prymitywne przykłady odruchów orientacji tego typu można zauważyć u małych dzieci. Zjawisko to, które otrzymało nazwę odruchu Moro (to nazwisko lekarza, który opisał je jako pierwszy) zanika, kiedy dziecko ma kilka tygodni, pod warunkiem, że jego rozwój przebiega prawidłowo.

Co to są odruchy bezwarunkowe?

Ten sam odruch może wywołać nawet sama myśl o wzbudzającej strach lub niebezpiecznej sytuacji, jeśli stanie się częścią reakcji warunkowej.

ODRUCH

  ODRUCH ang. Niektórzy psychologowie używają ter­minu „odruch" dla określenia sztywnych, niewyuczonych form zachowania, stano­wiących niedużą część zachowania wyż­szych ssaków; inni (za I.

Odruchy

warunkowych (warun­kiem powstania odruchu jest skoja­rzone działanie obu bodźców w mo­mencie jego wytwarzania z wyprze­dzającym działaniem bodźca warun­kowego, który staje się w ten sposób sygnałem i może działać zamiast bodź­ca bezwarunkowego).