Odrodzenie

Czytaj Dalej

PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (ODRODZENIE, WIEK XV-XVI)

W epoce Odrodzenia mistycyzm wyróżniał się znów tym, że nie ograniczał swych spekulacji do Boga i duszy, lecz rozszerzył je na przyrodę; dawni mistycy szukali Boga we własnej duszy, nowi, zgodnie z ogólną postawą Odrodzenia, szukali Go w przyrodzie.

RENESANS - ,,Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe, ośrodki, twórcy

Jedną z nich było pojawienie się chromatyki niwelującej diatonikę systemu modalnego, co w pojęciu ówczesnych teoretyków i kompozytorów oznaczało odrodzenie się starożytnego systemu dźwiękowego.

Myśl filozoficzna, społeczna i polityczna europejskiego odrodzenia

Galileusz był pierwszym astronomem, który do obserwacji nieba użył teleskopu; Leonardo da Vinci był jednym z najwiekszych artystów odrodzenia, a zarazem uczonym i architektem, inżynierem i lekarzem oraz malarzem ( jego najbardziej znane dzieła to: "Dama z łasiczką" oraz "Mona Liza".

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Między odrodzeniem a oświeceniem ulegały one zmianom, zależnym od zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie imponuje jego stosunek do natury i dóbr materialnych w portretach z okresu odrodzenia.

Odrodzenie spis pytań

Później zakres terminu 'renesans' poszerzył się; obejmuje się nim odnowienie, odrodzenie się ludzkości (renovatio hominis), podnoszenie się jej na wyższy poziom; także odnowienie starożytności (renovatio antiquitais), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w.

Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja

"Rinascita" nie oznacza tu jednak odrodzenia antyku lecz okres świetności sztuki włoskiej, która wprawdzie ocknęła się dzięki mistrzom starożytnym, ale potem sama doszła do szczytów przewyższających wzory.

Scharakteryzuj pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja

Pojęcie "odrodzenie" jest nadrzędne w stosunku do pozostałych, gdyż zakres pojęć: "humanizm" i "reformacja" mieści się w zakresie "odrodzenia".

Troska o losy ojczyzny wyrazona w literaturze okresu Odrodzenia

Odrodzenie to epoka w dziejach kultury, w której "odrodzilo sie" zycie ludzkie w najwazniejszych jego przejawach oraz nastapil "zloty wiek" rozwoju literatury.

Kultura odrodzenia w Europie

Pogrobowcem owego realistycznego i tragicznego zarazem nurtu odrodzenia, przez swój sceptycyzm łączącego humanizm z ideami wieków późniejszych, stać się miał wielki myśliciel francuski, Michel de Montaigne (1533-1592).

Odrodzenie. Wyjaśnij nazwę epoki.

Później zakres terminu 'renesans' poszerzył się; obejmuje się nim odnowienie, odrodzenie się ludzkości (renovatio hominis), podnoszenie się jej na wyższy poziom; także odnowienie starożytności (renovatio antiquitais), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w.

Kultura odrodzenia w Polsce z uwzględnieniem nauk i ich przedstawicieli

Humanizm i odrodzenie będą oddziaływały na Polskę przez cały wiek XVI i jeszcze w pierwszej połowie XVII.

ODRODZENIE

odrodzeniem antyku, odrodzeniem nauki, aktywnością humanistów, zeświecczeniem życia społ. Odrodzenie powstało i rozwinęło się pod wpływem wielkich przeobrażeń społ. Polska uczestniczyła żywo w Odrodzeniu europ.

Humanizm i odrodzenie we Włoszech

Wielki wpływ na kulturę Odrodzenia wywarły dwory monarsze. Jedną z cech kultury Odrodzenia była wszechstronność i geniusz jej twórców.

Historia wychowania w odrodzeniu, oświeceniu, aż do czasów nowożytnych XVIII w.”

Dużą rolę odgrywała to łacina (jako język kościołów), filozofia, teologii, uczone sztuki wymowy i słownictwa gdyż jak twierdzili w odrodzeniu nie chodzi o to jak ale co się mówi.

Umysłowe odrodzenie Europy

Może nie za  śmiałe będzie twierdzenie,  że papier umożliwił umysłowe odrodzenie Europy. Dotychczas mówiliśmy tylko o saraceńskim wpływie na odrodzenie Europy.

Jakie związki łączą odrodzenie z kulturą antyczną?

W polskich utworach odrodzeniowych jest więc wiele miłości do ojczyzny, obywatelskiej troski o jej przyszłość. Podporządkowali się tej poetyce nasi twórcy odrodzeniowi.

ODRODZENIE, renesans, epoka literacka

łacina bowiem - odrodzona i wytworna - stała się podstawowym językiem klas. Odrodzenie i Ref. 1953; Odrodzenie w Polsce.

Odrodzenie karolińskie

Tak naprawdę, tylko przez właściwy dobór sił udało się Karolowi odrodzićszkołę pałacową. Renesans karoliński to przygotowanie podstaw (choć w wąskim kręgu)pod odrodzenie w wiekach XI i XII.

Polskie odrodzenie zakonne

Celina z Chludzińskich Borzęcka i jej córka Jadwiga Borzęcka najwięcej zaczerpnęły z idei zmartwychwstańskiej,zakładając (1882) w Rzymie zgromadzenie sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego JezusaChrystusa (zmartwychwstanki), by zajęło się wychowaniem dziewcząt i religijno-moralnym odrodzeniempolskiego społeczeństwa (Polek), zarówno na emigracji jak i w kraju.

Śmierć czy odrodzenie chrześcijaństwa?

jest już wyraźnie zauważalne zjawisko odrodzenia się chrześcijaństwana wschodzie Europy, tam, gdzie było ono srodze prześladowane. W Rosji i krajach postsowieckich następujewielkie odrodzenie (przy silnym poparciu społecznym) Kościoła ortodoksyjnego.