Odporność

Czytaj Dalej

Odporność przeciwzakaźna, przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa

Przeciwzakaźne mechanizmy obronne organizmu można podzielić na swoiste oraz nieswoiste.

I. Mechanizmy nieswoiste odgrywają ważną rolę w początkowej obronie gospodarza przed zakażeniem.

W ich skład wchodzą mechanizmy miejscowe oraz układowe.

1.    Do mechanizmów miejscowych należą:

-    fizyczna...

Choroby wywołane złą odpornością organizmu

Choroby powstające wskutek niedostatecznej odporności organizmu

Choroby powstające wskutek niedostatecznej odporności organizmu występują przede wszystkim w wieku dziecięcym. Zdarza się, że człowiek dorosły może również zachorować na odrę, różyczkę, nagminne zapalenie przyusznic, ospę wietrzną...

Stres i odporność na stres.

CO TO JEST STRES I ODPORNOŚĆ NA STRES, JAK WZMACNIAĆ ODPORNOŚĆ NA STRES. Dla zdecydowanej większości ludzi znane jest zjawisko o nazwie stres. Człowiek w pracy przeżywa różne napięcia emocjonalne, które wywołują zarówno zwiększoną chęć do jej wykonania, jak i spadek zainteresowania jej procesem i rezultatami. Te różne napięcia pozytywne i negatywne wywołują u człowieka stres. Na co dzień, wielu ludzi ma do czynienia a szeroką paletą sytuacji stresowych.

Mieszanki ziołowe zwiększające odporność organizmu

1. Owoce róży dzikiej, ziele mniszka lekarskiego, liście orzecha włoskiego, korzeniepokrzywy po 1 cz., kwiaty rumianku, liście babki lancetowatej i korzeń prawoślazu po 2cz., zmieszać.Napar — 1 łyżka mieszanki na 1 szklankę wody. Podawać małym dzieciom połyżeczce, większym po łyżce 3 razy dziennie...

Odporność swoista w zakażeniach

Odporność swoista nazywana jest również odpornością nabytą. Rozwój mechanizmów swoistych wymaga dłuższego czasu, ale są one specyficznie ukierunkowane na indywidualne czynniki zakaźne. Biorą w niej udział limfocyty B wytwarzając znajdujące się w płynach ustrojowych rozpuszczalne przeciwciała...

Odporność immunologiczna -odrębności mające wpływ na przebieg zakażeń w okresie noworodkowym

Powszechnie wiadomo, że noworodek jest bardziej podatny na zakażenia bakteryjne, grzybicze czy wirusowe niż starsze dziecko bądź dorosła osoba. Szczególnie dotyczy to dzieci urodzonych przedwcześnie i(lub) z bardzo małą urodzeniową masą ciała (poniżej 1500 g). U tych noworodków niedojrzałość układu...

Odporność psychiczna na sytuacje trudne

 

Odporność psychiczna to zespół cech lub właściwości osobowości jednostki zapewniająca jej sprawne funkcjonowanie mimo działającego stresora lub stresorów.  

W skład zespołu cech osobowościowych wchodzi: wysoka pozytywna i adekwatna samoocena, pozytywny obraz własnej osobowości, ukształtowane u...

Czynniki obniżające odporność psychiczną

Czynniki obniżające odporność psychiczną. -czynniki genetyczne, obrażenia mózgu lub infekcja -agresywność -osobiste doświadczenia, urazy, konflikty, czynniki środowiskowe -nieświadome konflikty i myśli(powodują fobie) -niepewność życia codziennego -nieoczekiwane tragedie osobiste, choroba, bezpłodność, przedwczesna śmierć bliskiego -cierpienie: doświadczenie trwałego cierpienia osobistego lub silnego lęku -nieprystosowanie -irracjonalność; działanie ...

Odporność

Cimmunitas, phylaxis, immunity); zdolność organizmu do utrzymywania wewnętrznej równowagi biochemicznej, tzw. homeostaz)?, mimo naruszania jej przez substancje o budowie antygenowej, zakaźnej i niezakaźnej. Odróżnia się odporność wrodzoną (genetyczną, rasową), zazwyczaj nieswoistą, i nabytą (po...

Odporność klatki piersiowej

Klatka piersiowa mimo swej lekkiej budowy i zmienności kształtu jest mocna i odporna, stwarzając zawartym w niej narządom (sercu, przełykowi, płucom itd.) dobre warunki ochrony. Odporność mechaniczna klatki piersiowej polega na dużej sprężystości pierścieni żebrowych; każdy taki pierścień...

Tolerancja środowiska i jego odporność

Regiony geograficzne maja pewną zdolność znoszenia obciążeń stwarzanych przez biosferę i społeczeństwo. Rozróżnia się zdolność dopuszczalną i optymalną. Gdyby zdolność tę dało się określić, można by też ustalić granice wzrostu populacji biologicznych i społecznych, przy których środowisko...

Odporność nieswoista w zakażeniach

Do mechanizmów nieswoistych zalicza się bariery mechaniczne (złuszcza-nie nabłonków, wydzielanie śluzu), chemiczne (enzymy, cytokiny, dopełniacz), mikrobiologiczne (obecność fizjologicznej flory bakteryjnej) i działanie komórek żernych: makrofagów, granulocytów oraz komórek NK. Mechanizmy te działają...