Odmiana

Czytaj Dalej

Winorośl - odmiany

Owoce tej odmiany mają barwę od ciemnoróżowej do fioletowogranatowej i zrośnięty ze skórką, jędrny, smaczny miąższ. 'Suffolk Red' Odmiana ta częściowo beznasienne owoce.

ODMIANY NEOTOMIZMU

„Tomizm transcendentalizujący" to nazwa dla tej odmiany tomizmu, która powstała w wyniku nawiązania (w rozmaity sposób i w róŜnym stopniu) do pewnych ujęć kantyzmu lub heideggeryzmu.

Odmiany mięśniowe

Wiele z nich ma duże znaczenie dla filogenezy człowieka; jedne wskazują na bardziej lub mniej odległe etapy antropogenezy, byłyby to odmiany pierwotne, czyli regresywne, inne wskazują na nowe drogi rozwoju, stanowiłyby więc odmiany postępowe, czyli progresywne.

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - ODMIANY I RASY LUDZKIE

W wyniku mieszania się odmian i ras wyróżniamy : - Metysów - mieszańców rasy europejskiej i amerykańskiej - Mulatów - mieszańców odmiany czarnej i białej - Zambosów - mieszańców odmiany czarnej i żółtej Badania dowiodły, że wszystkie odmiany stanowią jeden gatunek (Homo sapiens - człowiek myślący) i mają jednakowe możliwości rozwoju umysłowego i fizycznego.

Odmiany wywiadu

Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany. Niemniej obie odmiany mają do odegrania ważną rolę. “Pozostałe odmiany wywiadu są raczej rzadko stosowane na gruncie pedagogiki.

Odmiany wywiadu

Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany. Niemniej obie odmiany mają do odegrania ważną rolę. “Pozostałe odmiany wywiadu są raczej rzadko stosowane na gruncie pedagogiki.

Odmiany socjalizacji

Kiedy omawialiśmy zagadnienie grup odniesienia, wprowadziłem jeszcze jedno pojęcie - socjalizacji antycypującej i jej odmiany - snobizmu.

Poezja filozoficzna - Odmiany poezji filozoficznej w Dwudziestoleciu

Odmiana II po 1918 roku miała pojedyncze urzeczywistnienia, lecz traktowanie wierszajako ilustracji tez konkretnej szkoły czy poglądów konkretnego myśliciela nie było dla tejepoki charakterystyczne. Realizacji imponujących ilościowo nie miała także w latach 1918 – 1919 odmiana III, czylifilozofia ukryta w poezji.

M. szeroki szyi - odmiany

Ciekawą odmianę stanowią wiązki łączące brzeg przedni m. obniżaczem kąta ust strony przeciwnej, stosunki występujące z reguły u niektórych ssaków; odmiana ta jest jakoby częstsza od tej, którą stanowi połączenie m.

Odmiany moczowodu

Odmiany moczowodu są dosyć częste. Do dosyć rzadkich odmian należy zdwojenie obustronne całkowite z czterema ujściami moczowodów w pęcherzu.

Odmiany tętnicy zasłonowej

Częstość występowania tej odmiany wykazuje wyraźne różnice rasowe, płciowe oraz różnice wieku (Adachi).

ODMIANA

odmiany polskiego bydła czerwonego:białostocka (wysokomazowiecka lub dolinowa),podgórska (małopolska), śląska i rawicka.

Odmiana

na głowie, kończynachi tułowiu, wówczas mówimy o nim,że jest bez odmian.

Młodzieńcza odmiana reumatoidalnego zapalenia stawów

zespół Wisslera 1    Fanconiego (subsepsis allergica), uważany za odmianę choroby Stilla i Chauffarda, cechujący się: 1) hektyczną gorączką, 2) zmianami skórnymi z częstym ich komponentem krwotocznym, 3) hiperleukocytozą. Ważną cechą przemawiającą za młodzieńczą odmianą r.

Odmiany grup społecznych

W obliczu takiej różnorodności kolejny niezbędny krok badacza to wprowadzenie w chaosie zjawisk jakiegoś porządku, dzielącego je albo według pojedynczych właściwości (klasyfikacja), albo według pewnych syndromów cech występujących we wzajemnym powiązaniu i wyróżniających najczęściej spotykane, „typowe" odmiany zjawiska (typologia).

Władza jako odmiana nierówności społecznej

Władza jest odmianą nierówności społecznych, ale wśród różnych form nierówności, jakie omawialiśmy w poprzednim rozdziale, posiada znaczenie szczególne.

Odmiany władzy

Pierwszy uzyskał nad drugim pewną przewagę, zrealizował elementarną odmianę władzy, którą nazwiemy wpływem.

Instytucjonalizacja jako odmiana morfogenezy

Morfogeneza może przybierać cztery odmiany, w zależności od tego jaka struktura lub jaki aspekt struktury jest przedmiotem kształtującego wpływu działań.

Odmiany tętnicy nadłopatkowej

W rzadkich przypadkach zachodzić mogą inne jeszcze odmiany w stosunku do pnia, mięśnia pochyłego przedniego oraz więzadła poprzecznego łopatki.

Odmiany tętnicy podżebrowej

Rzadką odmianą jest też wspólny pień dwóch symetrycznych tętnic, strony prawej i lewej.