Odległość

Czytaj Dalej

Odległości gwiazd

Gwiazdy to ogromne słońca, które znajdują się od nas bardzo daleko i tylko dlatego wydają się nikłymi źródłami światła. Wiemy dobrze, że im źródło światła położone jest dalej od obserwatora, tym wydaje się słabsze, gdyż jego widoma jasność spada wraz ze wzrostem odległości. A w...

Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza dalsza (odległość od 2,1 do 3,6 m)

Jest to ta właśnie odległość, na jaką odchodzimy wówczas, gdy ktoś powiada: „Stań tak, żebym mógł cię obejrzeć”. Rozmowy towarzyskie i zawodowe prowadzone z maksymalnego dystansu społecznego mają charakter bardziej formalny niż wów-czas, gdy odbywają się w ramach fazy bliższej. Biurka w urzędach...

Jak geodeta mierzy odległość?

Taśma miernicza jest narzędziem prostym, tanim i dość wygodnym w użyciu, jednak współcześni geodeci coraz częściej używają innych przyrządów do wyznaczania odległości, na przykład teodolitu. Pionowa linia widoczna w wizjerze jest przecięta dwiema krótkimi liniami poziomymi. Zwykle są one tak...

Elektroniczny pomiar odległości

Najdokładniejszą metodą wyznaczania odległości jest obecnie technika zwana elektronicznym pomia­rem odległości. Pomiar odległości odbywa się na zasadzie zbliżonej do działania radaru. Mierzony jest czas potrzebny sygnałowi elektromagne­tycznemu na przebycie drogi do danego -punktu i z powrotem. Na...

Test odległości między szczytem palców i podłogą

Pozwala na ocenę ruchomości całego kręgosłupa przy pochyleniu tułowia do przodu (odległość palców od podłogi w cm).

Wykonanie: Pacjent stoi. Przy wyprostowanych stawach kolanowych pochyla tułów do przodu, starając się wyprostowanymi kończynami górnymi dosięgnąć jak najbliżej stóp. Następnie...

Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza bliższa (odległość od 1,2 do 2,1 m)

Wielkość głowy postrzega się jako normalną; w miarę tego jak oddalamy się od partnera, fowealna powierzchnia oka zaczyna obejmować coraz pokaźniejsze fragmenty jego postaci. Przy odległości 1,2 metra kąt widzenia 1 stopnia pokrywa płaszczyznę nie-co większą od oka. Przy 2,1 metra strefa ostrości...

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza bliższa (odległość od 3,6 do 7,5 m)

Przy odległości 3,6 metra  czujny osobnik może w razie zagrożenia zrobić unik lub przejść do defensywy. W dystansie tym mieści się nawet pewna szczątkowa, pod-świadoma forma reakcji ucieczki. Głos jest donośny, ale nie wykorzystuje się jego pełnej siły. Językoznawcy twierdzą, że przy omawianej tu...

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza dalsza (odległość od 75 cm do 1,2 m)

Dalszej fazie dystansu indywidualnego odpowiada zwykle zwrot „być od kogoś na wyciągnięcie ręki”. Dystans ten rozciąga się od momentu, gdy się jest już za strefą łatwego dotyku, do momentu, gdy ludzie wyprostowawszy ramiona mogą zetknąć się palcami. Jest to w dosłownym sensie granica fizycznej...

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza dalsza (odległość od 7,5 m i więcej)

Ważne osobistości oddzielone są dystansem 10 metrów. Znakomity tego przykład napotykamy w książce Thedore'a H. White'a Making of the President 1960, w mo-mencie gdy nominacja Johna F. Kennedy'ego stała się pewnością. White opisuje zgromadzenie w ustronnym domku wiejskim, do którego wszedł Kennedy:...

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza bliższa (odległość od 45 cm do 75 cm)

Kinestetyczne wrażenie bliskości częściowo przynajmniej wywodzi się z możliwości tkwiących w tym, co dany partycypant potrafi zrobić drugiemu za po-mocą kończyn. Przy omawianym  tu dystansie da się partnera trzymać i obejmować. Zanikają zaburzenia wizualne w postrzeganiu  rysów. Istnieje jednak godne...

Nauka na odległość

Charakterystyka

Zestaw technik komunikacyjnych i metod dydaktycznych pozwalających na prowadzenie efektywnego procesu nauczania z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - trenerem. Ten sposób nauki rodzi wiele trudności wynikających przede wszystkim z konieczności odpowiedniego motywowania...