Odejście

Czytaj Dalej

Skutki odejść pracowników

Przyczyny

Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

Niedowład macicy przed odejściem łożyska

Określenie. Jest to niedostateczna zdolność macicy do kurczenia się, doprowadzająca do dużych krwotoków. Niedowład może wystąpić w okresie kiedy łożysko znajduje się jeszcze w macicy i bezpośrednio po odejściu łożyska.

Przyczyny. Niewłaściwe prowadzenie III okresu porodu, jak brutalne ugniatanie...

Niedowład macicy po odejściu łożyska

Przyczyny. Oprócz poprzednio podanych przyczyną niedowładu mogą być resztki łożyska w jamie macicy lub łożysko dodatkowe. Dlatego należy dokładnie oglądać popłód.

Objawy. Krwotok z macicy po urodzeniu łożyska, macica duża, często sięgająca łuków żebrowych, miękka. Przy masażu kurczy się...