Oddychanie

Oddychanie

Czytaj Dalej

Zaburzenie oddychania

W razie ustania oddychania podejmuje się tzw.  Współczesne metody oddychania kontrolowanego umożliwiają utrzymanie przy życiu przez wiele miesięcy ludzi z całkowitym nawet ustaniem oddychania.

ODDYCHANIE, respiracja

Wówczas nawet 30-60% produktów -» fotosyntezy jest zużywanych w oddychaniu, W starszych organach poziom oddychania maleje, a w organach przetnwalnikowych, jak nasiona, jest prawie niewyczuwalny.

Oddychanie a ewolucja i przystosowanie do środowiska

Większość pierścienic również oddycha całą powierzchnią ciała. Żaba łyka więc powietrze, którym oddycha.

Oddychanie - Informacje ogólne

Oddychanie składa się z dwóch faz: wdechu i wydechu. Chory oddycha wtedy płytko i szybko - nie chcąc dopuścić do uczucia bólu, który powodują głębsze oddechy.

Oddychanie i układ oddechowy

Zarodek ludzki w pierwszych okresach swego rozwoju oddycha całą swą powierzchnią zewnętrzną; później po zagnieżdżeniu się w błonie śluzowej macicy, zorganizowaniu łożyska i utworzeniu narządów krążenia wymiana gazowa odbywa się w łożysku (oddychanie łożyskowe) między krwią zarodka przepływającą przez kosmki kosmówki i krwią matki przepływającą przez przestrzenie międzykosmkowe łożyska.

Oddychanie jako proces kataboliczny

Oddychanie beztlenowe zachodzi u niektórych organizmów np. Substratem oddychania beztl. I etapem tego oddychania jest glikoliza, która prowadzi do utworzenia kw.

Oddychanie organizmów

Oddychanie składa się z dwóch faz: wdechu i wydechu. Chory oddycha wtedy płytko i szybko - nie chcąc dopuścić do uczucia bólu, który powodują głębsze oddechy.

ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

W tym ujęciu oddychanie komórkowe są także procesy rozkładu substancji org. jest największy w oddychaniu komórkowym tlenowym, najmniejszy w fermentacji, pośredni w oddychaniu komórkowym z nieorg.

Mechanika oddychania

Każdy oddech odbywa się wskutek działania mięśni i w czasie spokojnego oddychania poszczególny oddech wymaga minimalnej pracy mięśni Inaczej jednak jest podczas wzmożonego oddychania, które stawia duże wymagania narządom ruchu, ponieważ zużycie tlenu wskutek wybitnych ruchów ciała może nieraz wzrastać 8—10-krotnie albo i więcej.

Oddychanie

Rozróżniamy oddychaniez e w n ę t r z n e , czyli wymianę gazów międzyotoczeniem a organizmem, i oddychanie w e wnę t r z n e (tkankowe, komórkowe), polegającena wymianie tlenu na dwutlenek węgla międzypłynami organizmu (np.

Oddychanie - utlenianie biologiczne

Mechanizmy tworzenia ATP: •    fosforylacja substratowa: glikoliza, cykl pentozowy, fermentacje •    fosforylacja oksydacyjna: transport elektronów w łańcuchu oddechowym Do mechanizmów utleniania biologicznego zaliczamy: oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe oraz różne rodzaje fermentacji.

Rodzaje oddychania

-typ oddechowy żebrowy lub piersiowy, gdy poruszają się głównie żebra -typ oddechowy brzuszny lub przeponowy, gdy główną rolę odgrywa przepona a żebra nie biorą bezpośredniego udziału -w żebrowym typie można wyróżnić: *oddychanie żebrowe dolne często łączące się z przeponowym mechanizmem żebrowo przeponowym *oddychanie żebrowo górne które wraz z mostkiem tworzy mechanizm żebrowo mostkowy -oddychanie ...

Ewolucja w oddychaniu

U wielu zwierząt z powodu środowiska w jakim żyją proces oddychania jest bardzo zróżnicowany: Ptaki – ze względu na to, że ich naturalnym środowiskiem jest powietrze nim mają narządów, które odizolowywały by tlen.

Mechanizm oddychania

W procesie tym wyróżnia się: Oddychanie zewnętrzne, czyli transport gazów do organizmu i na zewnątrz Oddychanie wewnętrzne polegające na procesach przebiegających wewnątrz komórek Oddychanie zewnętrzne składa się z wdechu oraz wydechu.

Bakterie - Oddychanie wewnątrzkomórkowe

Częściowe utlenianie zachodzi podczas oddychania beztlenowego, natomiast całkowite podczas oddychania tlenowego. Zaletą oddychania tlenowego jest znacznie większa wydajność energetyczna.

Oddychanie beztlenowe

Oddychanie beztlenowe jest rozrzutnym sposobem uzyskiwania energii koniecznej do zycia, poniewaz komorki zuzywaja duza zwiazkow organicznych, a zyski energetyczne sa niewielkie.

Ogólna charakterystyka ryb - Oddychanie i krążenie

Inne ryby, mogące również oddychać powietrzem atmosferycznym, mają do tego celu specjalne narządy oddechowe umieszczone w obrębie głowy. Wszystkie te możliwości stanowią wśród ryb wyjątki, gdyż ryby oddychają przede wszystkim skrzelami.

Zespół zaburzeń oddychania

Wśród powikłań zespołu zaburzeń oddychania należy wymienić możliwość wystąpienia odmy opłucnowej, zakażenia, krwawienia wewnątrzczaszkowego oraz objawów przetrwałego przewodu tętniczego.

Oddychanie żebrowe

Podczas pogłębionego oddycha­nia włączone są pomocnicze mięśnie oddechowe wdechowe i wydechowe.

Oddychanie - RYBY

Oddychanie u wszystkich ryb odbywa się w skrzelach. Skrzela, to narządy zwierząt wodnych, wewnętrzne lub zewnętrzne, umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie.