Oddalenie

Czytaj Dalej

Przyczyny oddalenia i pozostawienia bez rozpoznania wniosków dowodowych

170§ 3 Kpk) Oddalając wniosek dowodowy nie można przy tym ograniczyć się jedynie do przytoczenia ustawowego powodu oddalenia, lecz należy uzasadnić swoje stanowisko jak tego wymaga art.