Odcinki

Czytaj Dalej

Odcinki wydzielnicze ślinianek

Odcinki wydzielnicze (albo odcinki główne) ślinianek mogą różnić się kształtem: mogą to być kuliste lub wydłużone pęcherzyki albo proste lub rozgałęzione cewki.

LECZENIE OPERACYJNE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

Z uwagi na pewne różnice anatomiczne i odrębność w postępowaniu należy wyróżnić grupę zabiegów stosowanych w leczeniu uszkodzeń górnej części odcinka szyjnego kręgosłupa (Ci — C3) oraz operacje niższych segmentów tego odcinka kręgosłupa.

BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

■ Wątpliwości diagnostyczne w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokar­mowego lub gdy badanie radiologiczne ma być uzupełnieniem badania endoskopowego, np.

Mechanizmy zewnętrzne wspomagające wydolność i bezpieczeństwo czynności kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Kolejnym niekorzystnym ogniwem jest stosunkowo słaby układ wię-zadłowy w odcinku lędźwiowym u człowieka w porównaniu do innych ssaków naczelnych.

Fizjoterapia - konspekt - Ćwiczenia na bóle kręgosłupa-odcinek lędzwiowy

Uniesienie głowy, barków i splecionych rąk z jednoczesnym dociśnięciem odcinka lędźwiowego do podłoża. Wykonać nożyce pionowe - odcinek lędźwiowy kręgosłupa przylega do podłoża.

BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA ■ Rutynowe badanie okulistyczne, pozwalające stwierdzić istniejące choroby przedniego odcinka oka.

Odrębności budowy histologicznej poszczególnych odcinków jelita cienkiego

Jelito kręte – posiada najmniej liczne i najniższe fałdy okrężne, które od połowy tego odcinka jelita całkowicie zanikają. W porównaniu do jelita czczego ten odcinek posiada mniejszą średnicę i cieńszą ścianę.

URAZY KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

Poglądy na metody leczenia urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym od lat są krańcowo zróżnicowano, co wynika prawdopodobnie z faktu, że pacjenci z takimi uszkodzeniami leczeni są na oddziałach o różnych profilach: urazowych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, rehabilitacyjnych.

URAZY KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

Poglądy na metody leczenia urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym od lat są krańcowo zróżnicowane, co wynika prawdopodobnie z faktu, że pacjenci z takimi uszkodzeniami leczeni są na oddziałach o różnych profilach: urazowych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, rehabilitacyjnych.

Odcinek czaszkowy

Odcinek czaszkowy — jelito głowowe. U niższych kręgowców ściana tego odcinka przerwana jest szczelinami skrzelowymi; u zwierząt oddychających skrzelami jest więc równocześnie narządem oddechowym.

Odcinek ogonowy

Jak wyżej wspomniano, odcinek ten zachowuje się tylko we wczesnych okresach rozwoju i następnie zanika całkowicie (w początku 2 miesiąca); nie bierze więc cn udziału w budowie wykształconego jelita, które kończy się jelitem tylnym w obrębie steku.

Odcinek podprzeponowy prącia

Odcinek podprzeponowy (portio subdiaphragmatica) stanowi dalszy odcinek cewki błoniastej; należy on już do zewnątrzmicdnicznej części cewki moczowej, która nie od razu wchodzi w obręb prącia.

Mechanizmy zewnętrzne wspomagające wydolność i bezpieczeństwo czynności kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

W rezultacie ruch sięgania rękami do ziemi zazwyczaj ogranicza się wyłącznie do zginania tułowia w odcinku lędźwiowym. Zginanie to jest kontrolowane, a prostowanie tułowia wykonywane przez odcinki posturalne mięśnia prostownika grzbietu.

Testy szyjnego odcinka kręgosłupa

Ograniczenie rotacji z „twardym" zatrzymaniem i bólem przy końcu ruchu świadczy o zmianach zwyrodnieniowych, szczególnie w środkowej części szyjnego odcinka kręgosłupa (spondyloza, spondyloartroza.

Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa

zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa; częstość występowania zmian tego typu w dolnym odcinku kręgosłupa szyjnego (zwłaszcza C5— C6 i C6—C7) jest tak duża u osób po 50 roku życia, że niektórzy traktują je jako fizjologiczne dla wieku starszego.

Odcinek przeponowy prącia

Odcinek przeponowy (portio diaphragmatica *) jest najwęższą częścią zwaną też cieśnią cewki (isthmus urethrae); część ta przebija przeponę moczowo-płciową skośnie od tyłu i od góry do przodu i ku dołowi poniżej więzadła poprzecznego krocza.

WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu

WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący na ogół kilka zestawionych podrzędnie lub współrzędnie zdań, tworzących dwudzielny układ znaczeniowy i rytmiczno-intonacyjny, spoisty wewnętrznie i odgraniczony od innych w.

Zablokowania stawów w odcinku piersiowym w segmentach od Th3 do Th6

Zablokowania w odcinku piersiowym kręgosłupa występują często i na różnych poziomach, bowiem istnieje tu możliwość występowania tego zaburzenia zarówno w stawach międzywyrostkowych kręgów, jak i w stawach żebrowo-kręgowych.

Zablokowania stawów w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, w segmentach L4-L5, L5-S1

Najczęstsze zablokowania w tym odcinku spotyka się w stawach łączących czwarty i piąty krąg lędźwiowy (L4-L5) i piąty krąg lędźwiowy z kością krzyżową (L5-S1).

MOŻLIWOŚCI KOREKCJI NIEPRAWIDŁOWEGO UKSZTAŁTOWANIA SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

Wyciąg pętlowy, stosowany przez Glissona do korekcji zniekształceń chorobowych, znalazł również zastosowanie w leczeniu urazów s/yjnego odcinka kręgosłupa.