Leczenie żylaków odbytu

Żylaki odbytu (hemoroidy) są to przybierające formę guzków poszerzenia splotów naczyniowych znajdujących się w błonie śluzowej odbytnicy, w miejscu jej przejścia w kanał odbytu.

Odbyt

U człowieka w związku z silnym rozwejem mięśniówki i tkanki tłuszczowej pośladków (nates) odbyt jest położony głęboko między pośladkami w szczelinie strzałkowej, zwanej karbem odbytu (crenaani).

Zwieracz zewnętrzny odbytu

W napięciu spoczynkowym zwieracza zewnętrznego odbyt jest stale zamknięty i światło kanału odbytowego wytwarza podłużną szczelinę z boków spłaszczoną.

Dźwigacz odbytu

Z tyłu oba mięśnie obejmują odbyt i spotykają się na więzadle odbytowo-guzicznym (ligamentum anococcygeum) — ścięgnistym paśmie łącznotkankowym biegnącym z wierzchołka kości guzicznej do odbytu.

Dźwigacz odbytu

Włókna mięśniowe biegną ku tyłowi, przyśrodkowo i ku dołowi i kończą się 1) w środku ścięgnistym krocza (centrum tendineum perinei) — węźle łącznotkankowym położonym pośrodkowo między odbytem a tylnym brzegiem przepony moczowo-płciowej ; 2) na więzadlc odbytowo-guzicznym (ligamentum anococcygeum) oraz 3) na powierzchni przedniej i na brzegach kości guzicznej; poza tym 4) część włókien tworzy a) pętlę ku tyłowi od kanału ...

SZCZELINA ODBYTU

Ropień (abscessus) i przetoki (fistulae) są objawami procesów zapalnych w okolicy odbytu, tak specyficznych, jak i niespecyficznych.

SWIĄD ODBYTU

Zaleca się dietę obfitującą we włókna roślinne, środki zmiękczające stolec, skrupulatną higienę okolicy odbytu, 1% krem hy-drokortyzonowy, a ostatnio — nastrzykanie swędzącej skóry dokoła odbytu 1% jałowym roztworem błękitu metylenowego.

Żylaki odbytu

Są to guzy zwane hemoroidami lub guzami krwawnicowymi, powstałe wskutek rozszerzeniażył odbytniczych i umiejscowione na zewnątrz lub wewnątrz odbytu. Żylaki odbytu nie są jedynie schorzeniem miejscowym, wymagają również leczenia ogólnego.

ODBYT

ODBYT — zakończenie przewodu pokarmowego,zaopatrzone w specjalne mięśnie zwieracze,regulujące wydalanie kału z jelita; mięśnie tedzięki odpowiedniemu unerwieniu otwierają ujścieodbytu zależnie od woli zwierzęcia (-odbytnica).