Odbicie

Czytaj Dalej

ODBICIE

Według teorii odbicia mieniącej się teoriopoznawczym —> realizmem (IBb) kryty­cznym odbicie wyraża stosunek: a) przyczynowo-skutkowy (bodźce wywołują następstwo w postaci aktów psychicz­nych); b) psychospołeczny — zachodzą­cy między aktami psychicznymi a warunkującymi je cechami społeczeństwa; c) izomorfizmu treści aktów psychicz­nych z fragmentami materialnej rze­czywistości.

Załamanie i odbicie światła

Załamanie i odbicie światła - zjawiska z dziedziny optyki geometrycznej, uzasadnione jedynie dla przezroczystego (bądź półprzezroczystego) środowiska i falowodów optycznych o znacznych rozmiarach poprzecznych w porównaniu z długością fali świetlnej (fala płaska), czyli odnoszące się do wielomodowych falowodów telekomunikacyjnych.