Od wschodu do zachodu

Czytaj Dalej

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Akt Końcowy KBWE

Wobec wyraźnej poprawy w zakresie ich przestrzegania na Zachodzie (wycofanie poparcia USA dla większości dyktatur wojskowych w świecie, złagodzenie problemu rasowego w USA) Wschód nie mógł w tej kam­panii przeciwstawić wystarczająco ważkich argumentów w sprawie łamania praw człowieka na Zachodzie.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Watergate. Prezydentura Forda. Jimmy Carter

W Iranie do władzy doszedł Chomejni, a uwięzienie ponad setki amerykańskich dyplomatów przez „strażników rewolucji" i ponad roczne ich przetrzymywanie, wreszcie nieudana akcja ich odbicia, podjęta na polecenie Cartera stanowiły nie tylko kompromi­tację polityczną USA, ale oznaczały dalsze komplikacje na Środkowym i Bliskim Wschodzie, który stał się główną areną nowej konfrontacji Wschód-Zachód.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Nixon. „Dyplomacja pingpongowa"

Polityk ten odegrał ogromną rolę w dialogu pomiędzy Wschodem i Zachodem. Sekretarz stanu w jego administracji, Henry Kissinger, odegrał wielką rolę w przygotowa­niu KBWE, w łagodzeniu wielu konfliktów (zwłaszcza na Bliskim Wschodzie).

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Pogorszenie stosunków Wschód - Zachód

 

Niezła atmosfera 1959 r. ustąpiła miejsca kryzysowemu okresowi lat 1960-1962.

1 V 1960 r. Chruszczow zszedł nagle z trybuny w czasie defilady na Placu Czerwonym. Otrzymał wiadomość o zestrzeleniu nad Swierdłowskiem przez radziecką rakietę amerykańskiego samolotu typu U-2. Nie był to pierwszy lot...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - NATO

Miejsce strategii „zmasowanego odwetu" z użyciem arsenału termojądrowego i doktryny „odpychania", czyli wypierania komunizmu z kra­jów leżących przy granicy obydwu systemów, zajęła za czasów Kennedy'ego doktryna „elastycznego reagowania" oparta na założeniu, że w przyszłej wojnie dokonywać się będzie w razie potrzeby eskalacji działań - od użycia broni konwencjonalnych (w tym zakresie Wschód miał aż do lat 70-tych znaczną ...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Drugi kryzys berliński

3,5 min mieszkańców Niemiec Wschodnich, w tym część młodzieży i ogromna ilość wysoko wykwa­lifikowanych specjalistów. Reakcje Zachodu były ostre.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - XX Zjazd KPZR

Już w marcu wiedziano o jego treści na Zachodzie, później tekst jego - przerzucony na Zachód -opublikowała „The New York Herald Tribune". Słabsze były zmiany w innych partiach na Zachodzie.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Pontyfikat Jana Pawła II

Watykan rozwinął ofensywę w kierunku Wschodu i III Świata.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kryzys kongijski

W tym czasie Moskwa próbowała usa­dowić w niepodległej Afryce uległe reżimy i w ten sposób prowadzić walkę z Zachodem w bezpiecznej odległości od własnych granic.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Upadek Chruszczowa

Sytuacja w rolnictwie była fatalna, nie odnotowano wzrostu stopy życiowej (choć program KPZR zapowiadał rychłe „prześcignięcie" Zachodu w tej dziedzinie. przez ponad 30 lat Andrieja Gromykę (zwanego na Zachodzie „Mister Niet").

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Praska wiosna

Zezwolono na podróże na Zachód, otwarto kraj dla przybyszów z Zachodu.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Socjaldemokracja

 

W 1951 roku odbudowano Międzynarodówkę Socjalistyczną. Jej partie (np. SPD w 1959 r.) zerwały ostatecznie z przestarzałym już marksizmem i uznały potrzebę budowy „państwa socjalnego" według Keynesowskich wzorców, skła­dających się na doktrynę „welfare State".

Międzynarodówka, rozwijająca swoją...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kościół katolicki. Watykan

Marksizm i komunizm były wspólnymi przeciwnikami Kościoła i Zachodu.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Jan XXIII

Jan XXIII odegrał znaczną rolę w mediacji podczas kryzysu karaibskiego i rozpoczął politykę stopniowego „otwarcia" wobec Wschodu, choć nowa fala antyreligijnych represji, jaką w tym czasie rozpętał Chruszczow, nie rokowała dobrze temu kursowi.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - NRD w epoce Honeckera

 

W NRD-mimo usunięcia w 1971 roku przeciwnego „Ostpolitik" Ulbrichta i zastąpienia go bardziej pragmatycznym, choć równie „twardogłowym" Erichem Honeckerem - notowano stagnację gos­podarczą. Na granicy z RFN i Berlinem Zach. wciąż ginęli ludzie, usiłujący zbiec z NRD.

Ścisła cenzura, ograniczenie...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Zachód w poszukiwaniu nowych wartości

 

W latach siedemdziesiątych pojawiły się nowe próby znalezienia recepty na kryzys kapitalizmu. Modna stała się szkoła neoliberalna. Traciło na popularności wobec nieskuteczności w obliczu kryzysu - „państwo dobrobytu".

Wyraźnie odrodziły się i umocniły nurty chrześcijańsko-demokratyczne o...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - KBWE

  Zgoda Zachodu na KBWE postawiła Kreml w niezręcznej sytuacji.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Francja

władzę objął związany z środowiskami prawico­wymi, ale realistycznie myślący i pragnący rozwoju dialogu ze Wschodem Valery Giscard d'Estaing.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - "Rewolucja goździków"

„Rewolucja goździków" przyniosła poważne zagrożenie dla stabilizacji na Zachodzie.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Koniec frankizmu

Zdemo­kratyzowana Hiszpania, w której powoli zapomniano wzajemne urazy z czasów wojny domowej i frankizmu, przyjęła neoliberalny kurs gospodarczy i mimo bardzo wysokiego bezrobocia jest najszybciej rozwijającym się krajem Zachodu.