Od początku do końca

Czytaj Dalej

Edukacja od renesansu do końca XIX wieku

Szczególna zasługą Erazma jest poruszenie sprawy kształcenia młodzieży w formach grzeczności zewnętrznej.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Początek końca

 

W nieco mniejszym gronie spotkali się przywódcy komunistyczni w 1965 roku potępiając - po zerwaniu ostatnich negocjacji - Chińczyków. W marcu 1967 r. na naradzie partii europejskich w Karłowych Varach wysunięto propozycję zwołania KBWE.

Ostatnia narada (1969), już po brutalnej interwencji Układu...

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Wierzy, iż idealna ukochana jest dopełnieniem osobowości młodzieńca, że miłość kochanków sobie przeznaczonych, połączonych mistyczną więzią jest darem niebios, a więc jest nierozerwalna. Młodzieńczy egotyzm Gustawa zostaje zastąpiony przez poważną, dojrzałą refleksję, dotyczącą nie tylko osobistych dramatów.

Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata

Wizja Boga i świata stworzonego przez niego, różnie przekształcana w literaturze, bierze się oczywiście z Biblii. Już w Księdze Świętej Bóg ma różne oblicza – raz jest srogim Ojcem karzącym, innym razem jest miłosierny i wybaczający.

W surowym średniowieczu chrześcijańskim grzesznicy boją się...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Mityzacja w literaturze okresu XXlecia międzywojennego zaczęła wypierać elementy realistyczne, zaś w niektórych utworach wyparła je niemal całkowicie. Pisarze sięgali do nich wtedy, kiedy pragnęli ukazać rzeczywistość skomplikowaną i niewyrażalną w sposób tradycyjny. Przekazywali jednocześnie...

Troska o losy ojczyzny od średniowiecza do oświecenia

Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej” jako przejaw patriotycznych uczuć: - troska o losy ojczyzny - przekonanie o potrzebie odpowiedniego wychowania młodzieży w której rękach znajduje się przyszłość ojczyzny (ks.

Troska o losy ojczyzny od średniowiecza do oświecenia

Modrzewskiego “O poprawie Rzeczypospolitej” jako przejaw patriotycznych uczuć: - troska o losy ojczyzny - przekonanie o potrzebie odpowiedniego wychowania młodzieży w której rękach znajduje się przyszłość ojczyzny (ks.

OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

Rozwój fizyczny:

Rozwój układu nerwowego: *duża pobudliwość nerwowa (zmienność usposobienia) *duża skłonność do płaczu i śmiechu (labilność emocjonalna) *hałaśliwość *szybkie znużenie *płytki sen ponieważ obwodowy i centralny układ nerwowy dopiero stopniowo się rozwija *zwiększa się masa...

Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata

Wizja Boga i świata stworzonego przez niego, różnie przekształcana w literaturze, bierze się oczywiście z Biblii. Już w Księdze Świętej Bóg ma różne oblicza raz jest srogim Ojcem karzącym, innym razem jest miłosierny i wybaczający.

W surowym średniowieczu chrześcijańskim grzesznicy boją się...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Mityzacja w literaturze okresu XXlecia międzywojennego zaczęła wypierać elementy realistyczne, zaś w niektórych utworach wyparła je niemal całkowicie. Pisarze sięgali do nich wtedy, kiedy pragnęli ukazać rzeczywistość skomplikowaną i niewyrażalną w sposób tradycyjny. Przekazywali jednocześnie swoje...

Poezja awangardowa - Polska „od dłoni do dłoni”

Podstawowe zadanie poezji – nauczał Peiper – polega na tym, by w człowieku nowychczasów „rozognić miłość do nowości, którą sam stworzył”. Niektóre jego wiersze spełniałyten postulat. Charakterystyczne pod tym względem jest Powojenne wezwanie. Czytając tę odęPeipera na cześć nowej Polski, zostajemy...

Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

Korzenie :

XI -XIII w pierwsze tłumaczenia tekstów grecko-arabskich ( zwłaszcza techniczno-naukowe), wraz z komentarzem i uzupełnieniem, spory wpływ dzieł Arystotelesa, stabilizacja sytuacji w Europie- stabilność feudalizmu, rozwój gospodarczy (nowości techniczne w rolnictwie), rozwój urbanizacji...

Warianty przechodzenia od dyktatury do demokracji, jakie zdarzyły się w XX wieku

Portugalia- grupa młodych rangą wojskowych rozczarowanych do rządów generała Franco oraz do polityki dotyczącej koloni portugalskich zbuntowała się przeciwko reżimowi, zalegalizowano .

Od średniowiecza do XVIII wieku - Formowanie się nowego układu politycznego i „klasycznego” prawa międzynarodowego

a. zmiany społ. – gosp. i polityczne zapowiadające upadek feudalizmu (poczynając od XV w.); wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci jako organizacja terytorialna, niepodległa, kierowana przez władze centralną (wzrost znaczenia klasy mieszczańskiej);

b. proces reformacji i rozbicia...

Od średniowiecza do XVIII wieku - Nauka prawa międzynarodowego

a. Grocjusz i szkoła prawa naturalnego – autor dzieła „O prawie wojny i pokoju” (De iure belli ac pacis), które wywarło ogromny wpływ na rozwój nauki o PM

b. „Wolność morza”, „O prawie łupu” – bronił zasady wolności mórz,

c. wydzielenie nauki PM z nauk teologicznych i powiązanie mocy obowiązującej...

Od średniowiecza do XVIII wieku - Nauka PM w Polsce

Hieronim Stroynowski „Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów” – zwolennik prawa naturalnego; Tadeusz Morski „Myśli o potrzebie i sposobach przystąpienia młodzieży do służby dyplomatycznej w Polszcze” – poglądy zbliżone do pozytywistów; c.

Stosunki konsularne - Ustanowienie stosunków konsularnych. Początek i koniec funkcji konsularnych

a. Ustanowienie stos. konsul. – na podstawie wzajemnego porozumienia; zgoda na ustanowienie stos. dyplom. z reguły oznacza również zgodę na nawiązanie stos. konsul.; zerwanie stos. dyplom. nie pociąga za sobą zerwania stos. konsul.

b. Wykonywanie funkcji konsul. przez misje dyplom. – specjalne wydziały...

Od zachowań do działań społecznych

Punktem wyjścia każdej nauki jest określenie jej przedmiotu, a następnie analiza tego przedmiotu, wyróżnienie składników, a zwłaszcza tych elementów, które mają charakter podstawowy, z których składają się wszystkie bardziej złożone całości. Co stanowi taki podstawowy element, mówiąc przenośnie -...

Od organizacji do struktury społecznej

Musimy obecnie postawić ostatni krok na drodze budowania coraz bardziej abstrakcyjnych kategorii służących do analizy życia społecznego. Wprowadzimy mianowicie pojęcie struktury społecznej, oderwane już ostatecznie od konkretnych ludzi, a charakteryzujące jedynie to, co metaforycznie nazywaliśmy...