Monitoring środowiska

Aby udzielać odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed sobą geografia ekonomiczna (Domański 1987, rozdz. 2.1), trzeba dysponować odpowiednimi informacjami. Potrzeba uzyskiwania coraz większej ilości informacji o powierzchni Ziemi była jedną z głównych przyczyn szybkiego rozwoju badań geograficznych w XIX...

Adaptacja do zmiennych warunków środowiska termicznego

W wyniku stałego bądź powtarzającego się narażenia na zimno lub gorąco, poza psychicznym przyzwyczajaniem się do tych warunków, dochodzi do korzystnych zmian fizjologicznych w mechanizmie termoregulacji, dzięki którym granice tolerancji podwyższonej lub obniżonej temperatury otoczenia znacznie się...

Dysfunkcjonalne środowisko rodzinne

Ze względu na charakter pełnionej przez siebie roli rodzice wywierają bezpośredni, długotrwały wpływ na zdrowie swoich dzieci. Kiedy rodzice mają własne poważne problemy, które mogą powodować konflikty z nastoletnimi dziećmi, pojawia się pytanie: W jald sposób i do jaldego stopnia rodzice (czy inni...

Samobójstwo w środowisku społecznym

Przynajmniej u niektórych jednostek ekspozycja na zachowania samobójcze innych może wywołać naśladowcze zachowania samobójcze (Velting i Gould, 1997). Na-stoladd są szczególnie podatne na sugestię i zachowania naśladowcze, ponieważ są to podstawowe sposoby społecznego uczenia się i formowania...

Specyfika pracy pielęgniarki rodzinnej w środowisku rodzinnym i domowym

Pielęgniarka rodzinna pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Pielęgniarka rodzinna zgodnie z kompetencjami zawodowymi jest...

Charakterystyka pacjenta z chorobą neurologiczną jako chorego przewlekle w środowisku domowym

Osoba cierpiąca na schorzenia neurologiczne ma liczne, różne objawy wynikające z zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego lub nerwów obwodowych. Objawy w sferze fizycznej mogą mieć charakter ograniczony do pewnych partii i funkcji ciała lub mogą mieć charakter uogólniony. Są to m.in.: ból o...