Ocean Indyjski

Ocean Indyjski

Czytaj Dalej

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

W 1515 okręty portugalskie były na Jawie i na Monikach; Portugalczycy zakładali warowne stacje handlowe dookoła wybrzeży Oceanu Indyjskiego.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Subkontynent indyjski na przełomie XX wieku

Ponad tysiąc inwazji wpłynęło na różnorodność kulturową na subkontynencie indyjskim.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

W wyniku 9 dniowej ofensywy doszło do zajęcia obszarów indyjskiego Kaszmiru. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości dokonał podziału spornego terytorium pogranicznego Rann of Kutch na część indyjska i pakistańską.

Podział oceanu światowego

Ocean Światowy (Wszech ocean) stanowi 71% powierzchni całego globu i zajmuje 361 min km2 powierzchni. Między Oceanem Atlantyckim i Indyjskim jest to 20°E, Indyjskim i Pacyfikiem 148°E, Pacyfikiem i Atlantykiem 68°W.

Świat zwierzęcy mórz i oceanów

Środowisko morskie charakteryzuje się mniejszą różnorodnością wa­runków życia niż obszary lądowe. O życiu organicznym decyduj ą tu przede wszystkim temperatura i zasolenie wody, odległość od lądu, głębokość oraz ruch wód (prądy morskie i pływy). Najważniejszym czynnikiem różnicują­cym faunę...

FILOZOFIA INDYJSKA

Niektóre z tych systemów są raczej teistyczne, inne raczej ateistyczne (raczej, gdyŜ naleŜy być ostroŜnym w stosowaniu do myśli indyjskiej terminów i kwalifikacji zaczerpniętych z filozofii europejskiej).

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego Wszechoceanem. Prądy morskie – są to potężne rzeki przemierzające powierzchniowe warstwy oceanów i mórz.

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi.

Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Badaniem oceanów i mórz zajmuje się oceanografia. Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego Wszechoceanem lub Oceanem Światowym.

Morza i oceany

Obszar ten dzielą kontynenty lub granice umowne na trzy oceany: Atlantycki, Spokojny i Indyjski. Morze Śródziemne - śródziemne wewnątrzkontynentalne - łączące się z oceanem przez cieśniny i leżące w obrębie jednego kontynentu, np.

Rozmieszczenie ludności na świecie - AUSRALIA I OCEANIA

Gęstość zaludnienia a)średnia dla obszarów lądowych (bez Antarktydy) - 41 osób/km b) wg kontynentów: (osób/km) Azja 109 Europa 69 Australia i Oceania 3 Pozostałe 18 - 24 c)w wybranych państwach: -Sahara Zachodnia 1/km (klimat zwrotnikowy, kontynentalny, pustynia) -Mongolia 2/km (klimat umiarkowany, kontynentalny, step) -Bangladesz 836/km (klimat zwrotnikowy, monsunowy, mady, doliny) -Singapur 4.

Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

Ich szlaki wiodły też poprzez Morze Czerwone dalej na wschód, aż na Ocean Indyjski, gdzie docierali do wybrzeży Indii i Półwyspu Malajskiego (w I w.

Zanieczyszczenia wód i oceanów

Nieoczyszczone ścieki wpuszczone do rzek, jezior i mórz zatruwają a czasami całkowicie niszczą życie biologiczne tych środowisk. Organizmy, które przystosowują się do życia w zanieczyszczonych wodach często stają się nosicielami chorób. Nieoczyszczone ścieki wpuszczone do rzek, jezior i mórz zatruwają...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Układy międzynarodowe dotyczące flot wojennych w okresie międzywojennym

Pierwszą międzynarodową konferencją morską była Konferencja Wa-szyngtońska zakończona w lutym 1922 r. Udział w tym zjeździe wzięło pięć państw zwycięskiej koalicji z I WŚ to znaczy: Wielka Brytania, Sta-ny Zjednoczone, Japonia, Francja i Włochy. Na konferencji tej ustalono proporcje flot, za...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Japoński plan wojny

Japonia jako potęga militarna miała w zasadzie jeden poważny pro-blem - otóż nie miała własnych złóż surowców naturalnych tak potrzeb-nych do prowadzenia wojny. Plan strategiczny zakładał zdobycie boga-tych złóż tych surowców w Indiach Holenderskich (obecnej Indonezji, m.in. wyspy Borneo, Sumatra, Jawa)...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Plany USA

Społeczeństwo amerykańskie nie było skłonne do prowadzenia wojny, zarówno w Europie jak i na Pacyfiku. Flota amerykańska, mimo że pla-sowała się na drugim miejscu zaraz po Royal Navy, nie była przygotowa-na do działań na rozległych obszarach Pacyfiku. Admiralicja wciąż uzna-wała okręty liniowe...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - " Tora, Tora, Tora ... "

W swoich planach Japończycy przewidzieli, że w końcu USA wtrącą się do wojny by zapobiec dalszym zdobyczom terytorialnym Japonii, więc w rządzie japońskim powstał plan uderzenia na USA z zaskoczenia, tak aby za jednym zamachem zniszczyć całą flotę Pacyfiku stacjonującą w Pearl Harbor. Plan ten...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Koniec ery pancerza

Admiralicja brytyjska jeszcze przed wybuchem wojny z Japonią zdecydowała się wysłać na Daleki Wschód eskadrę złożoną z 2 pancerni-ków: "Prince of Wales" i "Repulse". 8 grudnia pancerniki w eskorcie 4 niszczycieli opuściły Singapur i udały się w stronę inwazyjnych sił japoń-skich, których celem były...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Japoński Blitzkrieg

Po zneutralizowaniu znacznej części floty amerykańskiej Japonia po-siadła na Pacyfiku całkowitą przewagę. Rozpoczęło się rozszerzanie ze-wnętrznego pasa obronnego. Na pierwszy ogień poszedł maleńki atol Wa-ke, następnie nieco większa wyspa Guam - obie te wyspy miały kluczowe znaczenie w komunikacji...