Obyczaj

Czytaj Dalej

Znaczenie wychowawcze obrzędów i obyczajów morskich - klasyfikacja i ich znaczenie.

Obyczaj ten zawierał w sobie prośby i modlitwy o szczęśliwą żeglugę. My w swojej pracy zastanowimy się głównie nad znaczeniem wychowawczym obrzędów i obyczaj morskich oraz nad ich klasyfikacja.

Obyczaje szlacheckie itp.

Obyczaje sarmackie: gościnność połączona z pijaństwem, świętowanie imienin, traktowanie wódki jako lekarstwa na różne dolegliwości, leczenie kaca trunkiem, pijackie kłótnie i bijatyki.

Historyzm, obyczaje i współczesność w Panu Tadeuszu

Tak więc dwanaście ksiąg epopei to skarbnica optymistycznych wizji przyszłości Polski, historycznych wspomnień i faktów, staropolskich obyczajów, narodowej tradycji i kultury.

Chłopi’’ jako epopeja z życia wsi (nagroda Nobla, życie chłopskie w kontekście stanu posiadania, obyczajów religii, pracy i przyrody)

Obyczaj regulując stosunki międzyludzkie, dyktując sposób zachowania się często ograniczał wolność jednostki, a tych którzy chcieli go podeptać czekała kara - znalezienie się poza społeczneścią wiejską.

Wieś i jej mieszkańcy ,obyczaje oraz obrzędy były inspiracją dla wielu literatów.

Obyczaje kształtują stosunki międzyludzkie, wyznaczają normy moralne, są wyrazem artystycznej wrażliwości, wreszcie wyrazem postaw wobec życia. Obyczaje będące przejawem bogatej chłopskiej kultury to obyczaje dotyczące stroju, urządzania wnętrz chłopskich chałup, organizowania życia towarzyskiego.

Rola pracy, obyczajów, religii i przyrody w życiu bohaterów „Chłopów” Reymonta.

Do obyczajów zaliczają się także wspólne prace, np. Obyczaje, obrzędy, wierzenia z kolei podporządkowane są rytmowi pór roku.

Dobre obyczaje obowiązujące podczs posiłków

Ja postaram się pokrótce opisać te właśnie obyczaje. Oto kilka ważnych do zapamiętania obyczajów, które są istotne podczas spotkań z innymi ludźmi.

Socjologia obyczajów

Obyczaje stołowe: Najstarsze przekazy dotyczące obyczajów przy stole dotyczą wyglądu zastawy stołowej. Obyczaje erotyczne: Musiały być zgodne z religią (małżeńskie, itp.

Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

Otóż Potocki bierze od Erazma gotowe tematy (na przykład: «Z dwojga złego mniejsze obierać», «W złotej pochwie ołowiana szabla»), a rozwija je czasem według Erazma, czasem - samodzielnie; są także tematy wzięte nie od Erazma, tylko z przysłów i wyrażeń, które weszły już w Polsce w obyczaj powszech­ny (na przykład «Prośba przyjacielska stanie za rozbój»).

Wpływ sztuki i kultury na obyczaje ludzi, tradycje.

Środowiska takie, jak mieszczaństwo czy chłopstwo doszły do głosu znacznie później i wtedy dopiero również ich obyczaje i poglądy zaczęły rzutować na kulturę narodową.

OPIS OBYCZAJÓW ZA PANOWANIA AUGUSTA III

OPIS OBYCZAJÓW ZA PANOWANIA AUGUSTA III, dzieło historyczno-pamiętnikarskie J. narodu, zawiera systematyczny przegląd obyczajów różnych środowisk, poprzedzony opisem życia rei.

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

Są jednak wspaniałym i szczerym dokumentem ówczesnego obyczaju i języka. Dzięki tym cechom utwór stał się dokumentem językowym i świadectwem obyczaju szlachty polskiej.

MAŁPA-CZŁOWIEK w cnotach, obyczajach i kroju...

MAŁPA-CZŁOWIEK w cnotach, obyczajach i kroju. Utwór dzieli się na 3 (nierówne rozmiarami i o odmiennej nieco stylistyce) części: Cnoty, Obyczaje i Krój (czyli stroje).

SATYRY, albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsczcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone...

SATYRY, albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsczcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone.

Mikołaj Rej - Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we zwierciedle snadnie każdy swe sprawy oględać może, zebrany i z filozofów, i z różnych obyczajów świata tego

I wilk by tak był ślachcic, by mu herby dano, Lecz by go przedsię zawżdy za niecnotę miano: Gdyż herby nie pomogą do złych obyczajów, By ich też snadź dostawał i z dalekich krajów.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

Okres składania jaj nazywa się tarłem i towarzyszą mu specjalne obyczaje godowe.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - SSAKI

Wyróżniamy wiele obyczajów godowych ssaków, które zmieniają się zależnie od gatunku.

Jak funkcjonuje obyczaj jako czynnik kontroli społecznej

Obyczaj możemy zdefiniować jako sposób postępowania, którym grupa poddaje ocenom moralnym i za naruszenie, którego stosuje sankcje.

Czym różni się zwyczaj od obyczaju jako składnik kontroli społecznej

Inaczej przedstawia się kwestia z obyczajem, który jest sposobem postępowania, a nie zachowania jak zwyczaj.

Jaka zachodzi różnica w treści pojęć: obyczaj, obrzęd, rytuał?

  Obyczaj – przyjęte wzory postępowania, utwierdzone tradycją, umiejscowione w danym terenie i grupie ludzi; naruszenie – negatywna reakcja grupy (dezaprobata) Obrzęd – uświęcone tradycją zespoły czynności i praktyk towarzyszące uroczystościom (rodzinnym, społecznym, religijnym) Rytuał – czynności stanowiące formę zewnętrzną obrzędu religijnego, uroczystości, ceremonii.