Obudowa

Czytaj Dalej

Obudowa korytarzowa wyrobisk górniczych

Ze względu na sposób oddziałtwania na górotwór, obudowy dzielimy na; odudowe podporową obudowe spinające obudowe przypinające GRUPA OBUDÓW WG KLASYFIKACJI Obudowa kotwiowa obudowa kotwiowa zwykła obudowa kotwiowo-płytkowa obudowa kotwiowo-siatkowa obudowa kotwiowo-stropnicowa obudowa kotwiowa z iniekcją skał Obudowa odrzwiowa obudowa stalowa sztywna-prostokątna lub trapezowa obudowa stalowa ...

Obudowa przeciwerozyjna

Zespół zabiegów technicznych i biologicznych, których celem jest zabezpieczenie terenów przed erozją wodną i wietrzną, zainicjowanie procesów glebotwórczych, poprawa warunków mikroklimatycznych i wodnych oraz ochrona terenów przyległych; rodzaje...

Tymczasowa obudowa biologiczna

Rekultywacja, której celem jest doraźne zazielenienie zwałowisk przeznaczonych w przyszłości do likwidacji lub wyrobisk przewidzianych do dalszej eksploatacji.