Obszerna

Obszerna

Czytaj Dalej

Mięsień obszerny przyśrodkowy

obszerny przyśrodkowy (ra. obszerny przyśrodkowy rozpoczyna się na wardze przyśrodkowej kresy chropawej i na końcowych ścięgnach przywodziciela długiego i wielkiego.

Mięsień obszerny boczny

obszerny boczny (ra.

Mięsień obszerny pośredni

obszerny pośredni (ra.

Elektronika cyfrowa (BARDZO OBSZERNY MATERIAŁ)

ELEKTRONIKA CYFROWA W załączniku znajduje się obszerny materiał dotyczączy elektroniki cyfrowej - poniżej spis treści.

Historia wychowania obszerne dokładne ściągi z całego materiału

1.GRECJA KOLEBKĄ KULTURY EUROPEJSKIEJ. WYCHOWANIE W SPARCIE I ATENACH. Grecja antyczna-fundamenty europejskiej kultury materialnej i intelektualnej. Bramy chronologiczne: 800 r.p.n.e.-początek starożytności („Iliada” Homera);526 r.n.e.-zamknięcie akademii platońskiej przez cesarzy-koniec okresu starożytności. Grecja nie była tworem jednolitym, dzieliła się na kilkanaście państw, najważniejsze z nich to Sparta i Ateny. Grecy nie mieli żadnych wzorów, tworzyli wszystko od ...