Obrzezanie

Obrzezanie

Czytaj Dalej

Obrzezanie

Zwyczaj praktykowany u wielu ludów, część rytuałów inicjacyjnych, które towarzyszą przejściu do dojrzałości płciowej; być może symboliczna ofiara bogom płodności.

U kilku ludów afryk., które częściowo znają także obrzezanie dziewcząt, obrzezanie napletka, który reprezentuje kobiecy element u...

Obrzezanie

Obcięcie napletka u dziecka płci męskiej na znak przyjęcia go do wspólnoty religijnej. Ży-dzi z tego obrzędu uczynili podstawowy znak ich przymierza z Bogiem (Rdz 17, 10-14; Wj 12, 48; Kpł 12, 3).

Wczesny Kościół zrezygnował z obrzezywania nawróconych mężczyzn, ponieważ obrzęd ten zo-stał...

Obrzezanie

Nie jest to, jak się nieraz uważa, zabieg higieniczny, lecz rytuał z dziedziny życia społecznego czy religijnego. Praktykują go Żydzi i muzułmanie, a także niektóre plemiona Czarnej Afryki i Polinezji; wiemy, że stosowany był również w Ameryce prekolumbijskiej, w starożytnym Egipcie i wśród różnych...