Obrzęk

Obrzęk

Czytaj Dalej

Leczenie obrzęku kończyny górnej po amputacji piersi

Obrzęk to stan charakteryzujący się zwiększeniem ilości wody w substancji międzykomórkowej. Wynika on z utrudnionego odpływu wody z płynu tkankowego lub zwiększenia przepuszczalności naczyń krwionośnych powodowanego m.in. przez histaminę. Powikłaniem występującym po terapii przeciwnowotworowej jest obrzęk chłonny kończyny górnej. Ten rodzaj obrzęku dotyczy przede wszystkim pacjentów po operacyjnym usunięciu guza wraz z otaczającymi węzłami chłonnymi pachowymi.

Ostra pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka (znana od czasów Hipokratesa) i obrzęk naczynioruchowy mogą być kliniczną manifestacją różnorodnych zaburzeń immunologicznych, zapalnych; mogą też przyjmować postać idiopatyczną.

Pokrzywka jest jednorodną wysypką, w której podstawowym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy o płaskiej...

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc jest wyrazem ostrej niewydolności lewokomorowej. Mechanizm jego powstania jest taki sam, jak dychawicy sercowej. Istnieje również podobieństwo objawów, które w obrzęku płuc są o wiele bardziej nasilone.

Istotą obrzęku płuc jest obfite przesiąkanie płynów do pęcherzyków płucnychu Pojawia...

Obrzęki płuc

Obrzęki w niewydolności krążenia są spowodowane zatrzymaniem sodu w organizmie wskutek niestosunku pomiędzy zmniejszonym przesączaniem nerek a prawidłowym wchłanianiem zwrotnym w cewkach nerkowych. Obrzęki powstają również w wielu innych stanach chorobowych, bez udziału serca. Często spotykaną...

Obrzęki kończyn dolnych

Obrzęk jest stanem, w którym w tkankach miękkich gromadzi się nadmierna ilość płynu pochodzącego z krwi w wyniku filtracji poprzez ściany naczyń włosowatych. W warunkach normalnych jest utrzymywana stała równowaga pomiędzy płynem tkankowym przenikającym z naczyń włosowatych a będącym już w...

OBRZĘK ŚLUZOWATY

Niedoczynność tarczycy jest chorobą zależną od niedoboru hormonów tarczycy. Jako niedoczynność tarczycy pierwotną określa się chorobę wywołaną zmianami samej tarczycy; natomiast niedoczynność tarczycy wtórna jest następstwem uszkodzenia przysadki lub podwzgórza i stanowi objaw niedoczynności...

Obrzęk naczynioruchowy

Etiopatogencza choroby jest związana z mechanizmami immunologicznymi, a mediatorami procesu są: histamina, leukotrieny i kininy wazoaktywne. W obrzękach stwierdza się rozszerzenie naczyń, ucieczkę białka i płynów ustrojowych oraz nacieki z komórek zapalnych - leukocytów, eozynofilów, komórek tucznych...

Obrzęk mózgu

Obrzęk mózgu (oedema cerebri) jest następstwem zaburzenia równowagi osmotycz-nej między płynami wewnątrztkankowymi a krwią w naczyniach. Po krótkotrwałym, niedokrwieniu mózgu w następstwie urazu następuje obniżenie pH tkanek i skłonność cjgę obrzęku. Klinicznie obrzęk mózgu charakteryzuje się...

Co to jest obrzęk Quinckego?

Obrzęk Quinckego występuje u osób uczulonych na pyłki roślin, gdy spożyją pokarm zawierający biał­ko identyczne w budowie do białka pyłku. Układ immunologiczny błędnie rozpoznaje obce białko jako białko pyłku i zapoczątkowuje reakcję aler­giczną na niepożądaną substancję. Objawy są...

OBRZĘK PŁUC

OBRZĘK PŁUC — gromadzenie się w pęcherzykachpłucnych i małych oskrzelikach płynusurowiczego, który dostaje się do nich z naczyńkrwionośnych wskutek zastoju krwi spowodowanegochorobami serca lub płuc; obrzęk płucpowstaje najczęściej w nocy i objawia się dusznością,kaszlem i wykrztuszaniem...

Obrzęk złośliwy

Obrzęk złośliwy , zgorzel gazowo —zakażenie przyranne, wywoływane przez drobnoustrojechorobotwórcze z grupy beztlenowców,najczęściej występujące u koni i owiec; objawiasię powstawaniem podskórnych obrzęków gazowychoraz martwicą tkanek; często kończy sięśmiercią...

Obrzęk śluzowaty przedgoleniowy

W chorobie Basedowa lub po jej wyleczeniu szczególnie u chorych z wytrzeszczem złośliwym, dochodzi niekiedy do wystąpienia ograniczonego obrzęku skóry w okolicy przedgoleniowej. Obrzęk występuje symetrycznie na skórze obu goleni, jest uniesiony i ostro odgraniczony od otoczenia. Skóra jest zaróżowiona, o...

Zapalny obrzęk powiek

Jest to najczęstsze z powikłań w przebiegu zapaleń zatok siłowych u dzieci. Proces zapalny dotyczy struktur umiejscowionych przed przegrodą oczodołową.

Objawy kliniczne. Ostrość wzroku oraz ruchomość gałki ocznej są prawidłowe. Nie stwierdza się wytrzeszczu oka. Niejednokrotnie obrzęk powiek jest...

Obrzęk płuc

Należy on do powikłań niewydolności serca. Opieką geriatryczną często sąj objęci chorzy, u których występuje to schorzenie, dlatego osoby opiekujące* się nimi powinny być w stanie rozpoznać objawy obrzęku płuc, aby w odpo-;j wiednim momencie zawiadomić lekarza.   

Objawy obrzęku...

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc jest to zespół chorobowy (o różnej przyczynie), którego podstawą jest nadmierne uwodnienie miąższu płucnego, upośledzające jego podatność. Istotą sprawy jest przesiąkanie płynu ze światła włośniczek płucnych do przestrzeni śródmiąższowych oraz do pęcherzyków płucnych...

OBRZĘK

OBRZĘK — gromadzenie się płynu w tkankachwskutek zaburzeń w krążeniu krwi, chłonki lubw gospodarce wodnej organizmu; nagromadzeniesię płynu obrzękowego w znacznej części ciałajest określane mianem puchliny ogólnej.

Obrzęk naczynioruchowy Ouincke

Są to zmiany obrzękowe, dotyczące głównie tkanki podskórnej, powstające w sposób nagły. Dotyczą najczęściej twarzy, zwłaszcza wargi górnej, powiek, ale mogą występować w obrębie kończyn i narządów płciowych, a także błon śluzowych gardła. Przebieg Jest nawrotowy. Obrzękowi nierzadko...

Obrzęk okienkowy

Zaburzenia w krążeniu, zwłaszcza na obwodzie kończyn dolnych, mogą powodować uwypuklanie się obrzękniętych tkanek miękkich w świetle okienka (ryc. 9.2). Zjawisko to potęguje się u osób rozpoczynających siadanie lub chodzenie. Najwłaściwszym sposobem zapobiegania tym powikłaniom jest wypełnienie...